top of page

ความฉลาดทางอารมณ์ และ กฎของแรงดึงดูด

Updated: Jul 14, 2023


ความฉลาดทางอารมณ์ คืออะไร


ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ Emotional Intelligence คือ ความสามารในการรับรู้ และ เข้าใจอารมณ์ของตัวเราเอง ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิต ให้มีความสุข และ ประสบความสำเร็จ


Dr.Ivan Young ผู้เชี่ยวชาญด้าน พฤติกรรม และ ความสัมพันธ์ชาวอเมริกัน ได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่ลึกลงไปกว่า การเข้าใจ และ รับรู้อารมณ์ของตนเอง คือ การรู้ว่า เพราะอะไรเราถึงรู้สึกแบบนั้น”


นักจิตวิทยาเชื่อว่า ความคิด มีผลต่อ อารมณ์ ความรู้สึก รวมถึงการกระทำของเรา


ความฉลาดทางอารมณ์
ความฉลาดทางอารมณ์


กฎแรงดึงดูดคืออะไร


กฎของแรงดึงดูด หรือ ที่เรารู้จักกันในชื่อ Law of attraction คือ กฎที่ว่าด้วย สิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตของเราเกิดขึ้นจาก ความคิดของเรา


Ivan Young ได้อธิบายความเชื่อมโยงระหว่าง EQ กับ Law of attraction ไว้ว่า เมื่อใดก็ตามที่เราคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ความคิด) จะสร้างความรู้สึกแบบหนึ่งขึ้นมา ซึ่ง อารมณ์ที่เกิดขึ้นจัดเป็นพลังงานในรูปแบบหนึ่ง


กฎแรงดึงดูด เชื่อว่า ความคิด + ความรู้สึก = การดึงดูด


ตัวอย่างเช่น ถ้าเราคิดว่า เงินจะไม่พอใช้ จะทำให้ต้องไปยืมเงินกลายเป็นหนี้ บ้าน และ รถอาจถูกยึด (ความคิด) ซึ่งไปสร้างอารมณ์ในด้านลบ เกิดเป็นความวิตกกังวล และ ความเครียดขึ้นมา


ความคิดนี้ ไม่เพียงสร้างพลังงานและอารมณ์ในด้านลบ แต่ยังทำให้สมองของเราโฟกัสไปที่ปัญหา สมองทำงานเพื่อปกป้องเราจากอันตราย โดยการสำรวจว่า มีปัญหาแบบนี้อีกไหม ผลที่เกิดขึ้นก็คือ เรามองเห็นแต่ปัญหาเต็มไปหมด ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต ไม่เพียงเท่านั้น การแสดงออกทางพฤติกรรมของเรา ที่มาจากความเครียดและความวิตกกังวล ก็ส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของเราด้วย

วิธีการนำกฎดึงดูดมาใช้ตามหลักจิตวิทยา


การที่เราจะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตเรา สามารถทำได้ง่ายๆ จาก “การรู้เท่าทันความคิดของเรา” เพราะความคิด เป็นจุดเริ่มต้นของ อารมณ์ ความรู้สึก และ การกระทำ


Ivan Young ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งต่างๆ ในโลกใบนี้ ที่เรามองเห็นได้ด้วยตา หรือ สามารถจับต้องสิ่งๆ นั้นได้ ล้วนแล้วแต่เริ่มต้นมาจาก “ความคิด” ทั้งนั้น


ตัวอย่างเช่น ก่อนจะมี โต๊ะ ก็จะต้องมีคนที่มีความต้องการ สิ่งที่จะนำมาเพื่อวางของ และ ลงมือสร้างโต๊ะขึ้นมา (ยิ่งเรามีความต้องการเท่าไร เราก็จะยิ่งมีแรงผลักดันให้เราลงมือสร้างมันขึ้นมาให้สำเร็จได้เท่านั้น)


“ความคิด” ที่เกิดขึ้นในสมองของเรา (Conscious Thinking) ไม่ว่าตอนนั้นเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม มันจะสั่งให้เราแสดงออกทางพฤติกรรม นั่นคือ การลงมือทำอะไรบางอย่าง (Subconscious Creation) และ ส่งผลเป็น เหตุการณ์ หรือ โชคชะตาของเราในปัจจุบัน


ดังนั้น การมีสติ อยู่กับปัจจุบัน รับรู้ อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เมื่อเรารู้เท่าทันอารมณ์ของเรา และ ฝึกฝนที่จะจัดการอารมณ์นั้นได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้เราเลือก ลงมือทำ ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆ ไม่รู้สึกผิดในภายหลังกับสิ่งที่เราอาจไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้น เพราะเราปล่อยให้อารมณ์มาเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของเรามนุษย์เราทุกคนมีทักษะ และ ความสามารถที่แตกต่างกัน ทุกคนมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในแบบที่ตัวเองต้องการ และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ฐานะทางการเงิน ชื่อเสียง สุขภาพร่างกาย หรือ อื่นๆความสุขที่แท้จริง


การทำในสิ่งที่เรามีความสุข มีความหมายกับเรา และพัฒนาทักษะของเราในการทำสิ่งนั้นๆ ให้ดีขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่น จะทำให้เรานำ passion (ความรักในสิ่งที่ทำ) มาสร้าง purpose (ความหมายในชีวิต) นำมาซึ่งการมีชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริงได้


เรียนรู้จากอดีต เพื่อนำมาเป็นบทเรียนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุข


ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับเราด้วยเหตุผลบางอย่าง เพียงแต่เราจะต้องตั้งคำถามว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนี้กำลังสอนอะไรกับเรา เมื่อเราได้คำตอบ ซึ่งเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตของเราไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุข และมีชีวิตที่ดีขึ้นในรูปแบบที่เราต้องการ


เมื่อเราคิดถึงสิ่งที่เราต้องการ ด้วยความรู้สึกที่มีความสุข เมื่อนั้น เราก็จะเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตของเรา


หากคุณมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ ส่งผลให้เราทำในสิ่งที่เรารู้สึกเสียใจในภายหลัง การพูดคุยกับนักจิตวิทยา และ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ก็จะช่วยทำให้เราพัฒนาทักษะความฉลาดางอารมณ์ และ ดำเนินชีวิตของเราอย่างมีความสุขขึ้น

 

The Better You by Pair


เราเป็น Platform ที่แบ่งปันบทความด้านจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพจิตของคุณ


นอกจากนี้ เรายังมีบริการอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้บริการได้ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่


การให้บริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยามืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 100 ชั่วโมง 

การบำบัดในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจสำหรับปัญหาของคุณโดยเฉพาะ 737 views0 comments

Comments


bottom of page