top of page

นักจิตวิทยาในทีม
The Better You Counseling 

รูปถ่าย_akkaphong.jpg

หัวข้อที่เชี่ยวชาญ :

 • ปัญหาความเครียด

 • ซึมเศร้า

 • ปัญหาความสัมพันธ์

 • ความวิตกกังวล

 • การปรับตัว

435547.jpg

หัวข้อที่เชี่ยวชาญ :

 • ปัญหาความสัมพันธ์

 • ความวิตกกังวล

 • ภาวะตื่นตระหนก

 • ปัญหาความรัก

 • สูญเสียบุคคล/สิ่งของอันเป็นที่รัก

2020_104.9.7_๒๐๑๒๐๔.jpg

หัวข้อที่เชี่ยวชาญ :

 • ปัญหาความเครียด

 • ปัญหาในที่ทำงาน

 • ปัญหาความสัมพันธ์

 • การเลี้ยงลูก

 • ปัญหาครอบครัว

line_oa_chat_220218_105206.jpg

หัวข้อที่เชี่ยวชาญ :

 • ปัญหาความเครียด

 • ปัญหาในที่ทำงาน

 • ปัญหาความสัมพันธ์

 • Covid-19

Snip25650315_55.png

หัวข้อที่เชี่ยวชาญ :

 • ปัญหาความเครียด

 • ปัญหาในที่ทำงาน

 • ปัญหาความสัมพันธ์

 • การปรับตัว

 • ปัญหาด้านการตัดสินใจ

bottom of page