top of page

ความกลัวถูกทอดทิ้ง : บาดแผลทางใจที่ฝังรากลึก

Updated: Jul 8

ความกลัวการถูกทอดทิ้ง (Fear of Abandonment) เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ซึ่งมีสาเหตุมาจากบาดแผลทางใจไม่ว่าจะเป็นในวัยเด็กหรือประสบการณ์ความสัมพันธ์ในอดีต ภาวะนี้สามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การเข้าใจและรับรู้ความกลัวนี้เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการก้าวข้ามความกลัวและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวบาดแผลทางใจ
บาดแผลทางใจ

ประเภทของความกลัวการถูกทอดทิ้ง


1. กลัวว่าจะไม่ได้รับความสนใจ (Fear of Emotional Abandonment)

มนุษย์ทุกคนต้องการได้รับความสนใจ ใส่ใจ และยอมรับ หากความรู้สึกของเราถูกเพิกเฉย จะทำให้รู้สึกไร้ค่า ไม่ได้รับความรัก และโดดเดี่ยว งานวิจัยโดย John Bowlby (1980) ในทฤษฎีการยึดติด (Attachment Theory) ชี้ให้เห็นว่าความรู้สึกถูกละเลยในวัยเด็กสามารถสร้างบาดแผลทางใจที่ยาวนานได้


2. กลัวว่าจะถูกทอดทิ้งในเด็ก (Fear of Abandonment in Children)

เด็กช่วงอายุ 1-3 ปีมักจะมีความกลัวว่าจะถูกทอดทิ้งหรือถูกแยกจากคนเลี้ยง พวกเขายังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าการที่คนเลี้ยงหายไปจะกลับมาเมื่อไรหรือจะกลับมาไหม งานวิจัยโดย Ainsworth และ Bell (1970) ในการศึกษาวิจัย "Strange Situation" พบว่าเด็กที่มีการยึดติดไม่มั่นคงมักจะแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกลัวนี้


3. กลัวการถูกทอดทิ้งจากคนรัก (Fear of Abandonment in Romantic Relationships)

ความกลัวความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดา โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาในการไว้วางใจผู้อื่น พวกเขามักจะมีความกังวลในความสัมพันธ์ ส่งผลให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและทำลายความสัมพันธ์ งานวิจัยของ Hazan และ Shaver (1987) แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีรูปแบบการยึดติดไม่มั่นคงมักมีความกลัวการถูกทอดทิ้งและปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์
พฤติกรรมการแสดงออกของคนที่มีความกลัวถูกทอดทิ้ง


 • รู้สึกอ่อนไหวกับคำวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าปกติ

 • รู้สึกว่าการเชื่อใจคนอื่นเป็นเรื่องยาก

 • ยากที่จะเป็นเพื่อนกับใคร เว้นเสียว่าเรามั่นใจว่าเขาชอบเราแน่ ๆ

 • พยายามป้องกันตัวเองจากการถูกปฏิเสธ

 • มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อการใช้ชีวิต

 • รู้สึกติดคนอื่นได้ง่าย และทำใจได้อย่างรวดเร็วหากความสัมพันธ์จบลง

 • รู้สึกไม่มั่นใจที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจัง

 • พยายามทำให้คนอื่นชอบและยอมรับตลอดเวลา

 • โทษตัวเองเสมอเมื่อเรื่องราวไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้

 • ยังคงอยู่ในความสัมพันธ์แม้ว่าจะทำให้ทุกข์ใจ
สาเหตุของความกลัวการถูกทอดทิ้ง


1. ประสบการณ์การถูกทิ้งจากความสัมพันธ์ในอดีต

ถ้าเรามีความรู้สึกกลัวการถูกทอดทิ้งในความสัมพันธ์ปัจจุบัน อาจเป็นเพราะเคยมีประสบการณ์การถูกทอดทิ้งหรือถูกละเลยมาก่อนในอดีต เช่น

 • คนเลี้ยงเสียชีวิตหรือทิ้งไป

 • ถูกปล่อยปละละเลย

 • ถูกปฏิเสธจากกลุ่มเพื่อนหรือญาติพี่น้อง

 • คนที่รักป่วยเป็นเวลานาน

 • คนรักจากไปอย่างกะทันหันหรือทำลายความเชื่อใจ


2. พฤติกรรมหลีกเลี่ยง (Avoidant Personality Disorder)

ความผิดปกติที่มาจากความกลัวการถูกทอดทิ้ง ส่งผลให้คนหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่น มีอาการและสัญญาณอื่น ๆ ได้แก่ ความรู้สึกประหม่า ความเชื่อมั่นในตัวเองต่ำ กลัวการถูกตัดสินหรือปฏิเสธ และพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลุ่ม


3. ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง (Borderline Personality Disorder)

คนที่มีความผิดปกติประเภทนี้มักจะเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือทำร้ายร่างกายเมื่อตอนเป็นเด็ก หรือเติบโตมาในครอบครัวที่มีความขัดแย้ง งานวิจัยของ Linehan (1993) พบว่าผู้ที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งมักมีความกลัวการถูกทอดทิ้งและปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์


4. ความกลัวการถูกแยกจาก (Separation Anxiety Disorder)

ถ้าเด็กไม่สามารถเอาชนะความวิตกกังวลว่าจะถูกทิ้งได้และความวิตกกังวลนั้นส่งผลต่อการทำกิจกรรมในแต่ละวัน พวกเขาอาจมีอาการของ Separation Anxiety Disorder สัญญาณและอาการอื่น ๆ ได้แก่ panic attacks ความคิดที่สร้างความทุกข์ ปฏิเสธที่จะออกจากบ้านโดยไม่มีคนที่รัก หรือมีปัญหาทางด้านร่างกายเช่นปวดท้องหรือปวดหัวเมื่อต้องแยกจากคนที่รัก
ผลกระทบระยะยาวจากความกลัวการถูกทอดทิ้ง


 • มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนรักหรือคนรอบตัว

 • มี self-esteem ต่ำ

 • มีปัญหาการเชื่อใจคนอื่น

 • มีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์โกรธ

 • อารมณ์แปรปรวน

 • มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาผู้อื่น

 • กลัวความใกล้ชิด

 • โรควิตกกังวล

 • Panic disorder

 • โรคซึมเศร้า


ตัวอย่างของความกลัวการถูกทอดทิ้ง


 • กลัวการผูกพันกับคนอื่นเพราะกลัวจะถูกทอดทิ้ง

 • มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการมองโลกที่ผิดพลาดหรือว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไร

 • ยอมคนอื่นและพยายามเอาใจคนอื่นอย่างมากเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับ

 • รู้สึกแย่มากถ้ามีใครมาวิพากษ์วิจารณ์

 • รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ

 • เลิกกับคนรักก่อนเพราะกลัวเขาจะบอกเลิกเรา

 • ต้องการอยู่ด้วยตลอดแม้ว่าคนรักจะขอพื้นที่ส่วนตัว

 • ขี้หึง หวาดระแวง และวิพากษ์วิจารณ์คนรักเป็นประจำวิธีการเยียวยาจากปัญหาการถูกทอดทิ้ง


เมื่อรู้ว่ามีปัญหาความกลัวการถูกทอดทิ้ง มีวิธีที่จะเริ่มเยียวยาตัวเองได้โดยการ

 • เลิกตำหนิหรือมองตัวเองไม่ดี พยายามคิดด้านบวกกับตัวเอง เช่น เรามีคุณสมบัติที่ดีอย่างไร

 • คุยกับคนอื่นเกี่ยวกับความกลัวการถูกทอดทิ้ง เพื่อให้เขาเข้าใจที่มาของพฤติกรรมบางอย่างและพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว

 • หากรู้สึกว่าไม่สามารถจัดการได้ ควรรับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักจิตวิทยาหรือนักบำบัด

การเยียวยาจากความกลัวการถูกทอดทิ้งอาจต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่การรับรู้และยอมรับว่ามีปัญหาเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองและคนรอบข้าง หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหานี้นะคะ

 

The Better You Counseling

คุณพร้อมหรือยังที่จะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง? The Better You Counseling พร้อมเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับสู่ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยบริการให้คำปรึกษาที่หลากหลายทั้ง Online และ Onsite เราพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพจิตของคุณ

🔓 Individual Counseling: เซสชั่นส่วนตัวเพื่อสำรวจตัวตนและค้นหาแนวทางในการเติบโต

💑 Couple Counseling: เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคู่รัก

👥 Group Counseling: แบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน


เรายังมีหลักสูตรด้านจิตวิทยาที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เพื่อเสริมทักษะการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ พร้อมด้วยบริการบำบัดรักษาเฉพาะทางสำหรับ:

🩹 ผู้ประสบภาวะสะเทือนขวัญทางใจ (Trauma)

✍️ การบำบัดผ่านการเขียน (Writing Therapy)

🧘‍♀️ Retreat Program ที่ผสมผสานการบำบัดและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม


สำหรับองค์กร เราพร้อมให้บริการ:

🔍 วิเคราะห์สุขภาพจิตในที่ทำงาน

🎓 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในสถานที่ทำงาน

Comments


bottom of page