top of page

กฎแห่งความมุ่งมั่นและความต้องการ

Updated: Mar 4, 2022

The Law of Intention and Desire

กฎแห่งความมุ่งมั่นและความต้องการ


หลักการ


"ความสนใจ และ การโฟกัส" (attention) จะช่วยส่งเสริม

ส่วน "ความมุ่งมั่น" (intention) ของเราจะช่วยทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงเมื่อไรก็ตามที่เรา "สนใจ หรือ โฟกัส" สิ่งนั้นก็จะมีความสำคัญในชีวิตของเรา

ส่วน "ความมุ่งมั่น"จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง


เราควรจะใส่ "ความมุ่งมั่น" ในสิ่งที่เราทำ โดยไม่ต้องคาดหวังกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเรามุ่งมั่นกับสิ่งที่เราทำ เราจะสามารถโฟกัสอยู่กับปัจจุบันขณะได้
วิธีการนำกฎแห่งความมุ่งมั่นและความต้องการมาใช้ สามารถทำได้ดังต่อไปนี้


1 เขียนรายการสิ่งที่เราต้องการในชีวิตออกมาบนกระดาษ และ เก็บกระดาษนี้ไว้กับตัวตลอดเวลา นำมันมาอ่านและดูบ่อยๆ


2 เชื่อว่าสิ่งที่เราต้องการจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่เป็นเช่นนั้น มันมีเหตุผลของมัน ที่เราจะต้องเรียนรู้ และเติบโต เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตของเราเอง


3 ฝึกตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันขณะ และ รับรู้การลงมือทำในสิ่งต่างๆ เราจะไม่เป็นทุกข์กับอุปสรรค หรือ ความยากลำบาก เราจะยอมรับกับปัจจุบันที่เกิดขึ้น (ว่ามันควรจะเกิดขึ้น เป็นผลมาจากการตัดสินใจ และ การกระทำในอดีต) และเราจะมีความเชื่อว่า สิ่งที่เราต้องการจะเป็นจริงได้ ผ่านความมุ่งมั่นตั้งใจของเรา


ที่มา : The seven spiritual laws of success 

The Better You by Pair


เราเป็น Platform ที่แบ่งปันบทความด้านจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพจิตของคุณ


นอกจากนี้ เรายังมีบริการอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้บริการได้ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่


การให้บริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยามืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 100 ชั่วโมง 

การบำบัดในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจสำหรับปัญหาของคุณโดยเฉพาะ 
368 views0 comments
bottom of page