top of page

3 วิธีในการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้หญิงที่มีอิสรภาพในชีวิต

Updated: Mar 4, 2022

Independent woman มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของตัวเอง ซึ่งพวกเธอหาสิ่งเหล่านี้มาด้วยความสามารถของตัวเอง Indedent woman เป็นเจ้าของกิจการ หรือทำงานในตำแหน่งสูงๆ พวกเธอดูมีความมั่นใจในตัวเอง และมีความสุขกับชีวิต นอกจากเรื่องงานแล้ว พวกเธอก็มักจะมีความรักที่ดีอีกด้วย เพราะพวกเธอรักและรู้จักตัวเองมากพอ ที่จะเลือกคู่ครองที่จะช่วยส่งเสริมชีวิต ไม่ใช่แค่มีคนรักเพียงเพราะต้องการใครสักคน และเมื่อเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ พวกเธอก็จะไม่ลังเลเลยที่จะจบความสัมพันธ์นั้นๆการเป็นอิสระอย่างแท้จริง คือ ความสามารถในการดูแลตัวเองได้ทั้งภายนอก และภายใน วันนี้แพรมี 3 วิธีในการที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็น independent woman มาฝากทุกคนกันค่ะ


1. มีอิสระทางอารมณ์

มนุษย์เรามีความรู้สึกนึกคิด และความรู้สึกนี้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเชิงบวก (ดีใจ มีความสุข เป็นต้น) หรือเชิงลบ (เสียใจ เครียด เป็นต้น) มีผลต่อการตัดสินใจและใช้ชีวิตของเราแทบทั้งสิ้น ดังนั้น การมีความสามารถที่จะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และในการที่เราจะสามารถจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ มีแนวทางให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้1.1. รู้จักตัวเอง นั่นคือ เราควรมีสติ รู้เท่าทันถึงความคิดและความรู้สึกของตัวเอง เมื่อเรารู้เท่าทัน เราก็สามารถที่จะควบคุมการตอบสนองต่อความรู้สึกนั้นๆ ได้ ซึ่งจะทำให้เราตัดสินใจ หรือทำอะไรลงไปอย่างมีสติ ไม่มารู้สึกเสียใจภายหลัง

1.2. ตัดสินใจด้วยตัวเอง ไม่มีใครจะรู้จักเราดีกว่าตัวเราเอง ดังนั้น การตัดสินใจสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง จึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของ Independent woman ซึ่งเมื่อพวกเธอตัดสินใจทำอะไรสักอย่างแล้ว พวกเธอก็พร้อมที่จะรับผิดชอบผลที่ตามมาด้วยเช่นกัน ไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตาม

1.3. ไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไป Independent woman ต้องการที่จะทำให้งานออกมาดี แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเธอรู้ตัวว่ากำลังมีความเครียดเกิดขึ้น พวกเธอก็ไม่ลืมที่จะหันมาหยุดพักและดูแลตัวเอง พวกเธอรู้จักปล่อยวางสำหรับสิ่งที่พวกเธอไม่สามารถควบคุมได้ แต่ทำอย่างดีที่สุดกับสิ่งที่พวกเธอสามารถทำได้

1.4. อยู่คนเดียว ทำอะไรคนเดียวได้

Independent woman สามารถที่จะไปดูหนัง กินข้าว หรือทำกิจกรรมที่พวกเธอต้องการได้ด้วยตัวเองคนเดียว โดยไม่ต้องรอให้มีคนไปด้วย เพราะพวกเธอรู้ว่าพวกเธอต้องการอะไร และมีความสุขกับสิ่งที่พวกเธอเลือกทำ

1.5. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว

Independent woman สามารถอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุข แต่อย่างไรก็ตาม พวกเธอมีความสำพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว รู้จักที่จะเป็นผู้รับและผู้ให้ในความสัมพันธ์ต่างๆ2. มีอิสระทางการเงิน

แน่นอนค่ะ เรื่องเงินเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นปัจจัยหลักในการนำไปแลกเปลี่ยนสิ่งของ และใช้ดำรงชีพ ยิ่งมีอิสระภาพทางการเงินมากเท่าไร ก็ยิ่งสามารถทำในสิ่งที่ชอบอย่างอิสระได้มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น Independent woman จึงมักมีอิสระภาพทางการเงิน หรือ มีรายได้ในการเลี้ยงตัวเอง และใช้ชีวิตที่ตนเองชอบได้โดยไม่ต้องให้ผู้ใดช่วยเหลือ ซึ่งวิธีการที่จะมีอิสระภาพทางการเงิน สามารถทำได้ดังต่อไปนี้


2.1. จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย : การจดบันทีกรายรับ-รายจ่าย นอกจากจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่า เราใช้เงินไปกับอะไรบ้างแล้ว ยังทำให้เรามีสติในทุกครั้งที่ใช้เงิน เนื่องจากเราจะจดและรับรู้สิ่งที่เราซื้อไปทุกครั้ง ทำให้เราคิดมากขึ้นในทุกๆ ครั้งที่ใช้เงิน

2.2. สร้างแรงจูงใจ : การตั้งเป้าหมายว่าจะเอาเงินไปใช้ทำอะไร และถ้าสิ่งนั้นมีความสำคัญกับเรามาก เราจะมีแรงจูงใจอย่างมากในการที่จะทำให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จจนได้

2.3. ตั้งงบประมาณ : การวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะการวางแผนการเงิน ในแต่ละเดือน เราควรตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ และมีระเบียบวินัยกับการใช้เงินข

2.4. เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุน : การเรียนรู้การลงทุนเป็นสิ่งที่ independent woman ทำกัน เนื่องจากพวกเธอต้องการเรียนรู้ที่จะให้ เงินทำงานให้พวกเธอ ผ่านการลงทุน

2.5. เพิ่มรายได้ : นอกจากจะใช้เงินที่หามาได้อย่างมีระเบียบวินัย เรียนรู้ที่จะลงทุนแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องทำก็คือ การหาช่องทางอื่นๆ ในการเพิ่มรายได้ เราควรเรียนรู้ที่จะลดความเสี่ยงจากการมีรายได้เพียงช่องทางเดียว ด้วยการหารายได้จากช่องทางอื่นๆ

3. เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง

Independent woman ทุกคนมีความมั่นใจในตัวเอง พวกเธอรัก และพอใจในความเป็นตัวของตัวเธอเอง รู้อย่างชัดเจนว่า ชีวิตนี้พวกเธอต้องการจะทำอะไร ดังนั้น ความมั่นใจจึงจะสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในตัวของพวกเธอ และการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้ พวกเธอจะต้องทำสิ่งเหล่านี้3.1. เป็นตัวของตัวเอง: การที่เราเป็นตัวของตัวเอง เราจะมีความสุขกับตัวเอง ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร และเมื่อเรามีความสุขในการเป็นตัวของตัวเอง เราจะมีความมั่นใจในตัวเอง และพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น รวมไปถึงสิ่งที่จะทำ

3.2. เผชิญหน้ากับความกลัว: พวกเธอจะไม่ยอมให้ความกลัวมาหยุดพวกเธอไว้กับที่ พวกเธอจะตรวจสอบตัวเองว่าความกลัวของพวกเธอคืออะไร แล้วค่อยๆ จัดการกับมัน

3.3. ยอมรับความช่วยเหลือ : ถึงแม้ว่า independent woman มักจะทำอะไรด้วยตัวเอง และสามารถดูแลตัวเองได้ แต่อย่างไรก็ตาม พวกเธอรู้ว่า คนเราไม่สามารถอยู่คนเดียว หรือทำอะไรได้ด้วยตัวเองทั้งหมด ดังนั้นการยอมรับความช่วยเหลือจึงไม่ใช่เรื่องแปลก หรือเป็นสัญญาณของความอ่อนแอแต่อย่างไร

3.4. คิดบวก: การคิดบวกจะทำให้พวกเธอมีความสุขและมีความหวังกับชีวิต

3.5. รับผิดชอบตัวเอง: พวกเธอรู้ดีว่า ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ ประสบความสำเร็จหรือไม่ ล้วนแล้วแต่เกิดจากตัวเราทั้งสิ้นนี่หละคะเป็น 3 วิธีในการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็น independent woman ซึ่งจะทำให้คุณมีความสุขกับตัวเองและชีวิตอย่างยั่งยืน


 

The Better You by Pair


เราเป็น Platform ที่แบ่งปันบทความด้านจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพจิตของคุณ


นอกจากนี้ เรายังมีบริการอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้บริการได้ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่


การให้บริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยามืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 100 ชั่วโมง 

การบำบัดในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจสำหรับปัญหาของคุณโดยเฉพาะ 2,361 views0 comments

Commenti


bottom of page