top of page

10 ลักษณะของคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจ

Updated: Mar 4, 2022

ไม่ว่าชีวิตเราจะเกิดอะไรขึ้น หากเรามีความเข้มแข็งทางจิตใจ เราจะผ่านทุกอย่างไปสู่ความสำเร็จที่เราต้องการได้ บทความนี้จะช่วยให้คุณได้สำรวจตัวเองว่า คุณมีลักษณะของคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจหรือไม่


ความเข้มแข็งทางจิตใจ คือ ความสามารถในการจัดการกับความเครียด แรงกดดัน และ ความท้าทายต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาศักยภาพของเราออกมาใช้ในการจัดการได้อย่างสูงสุดลักษณะของคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจ ได้แก่

1. Emotional resiliency: พวกเขาเลือกที่จะตอบโต้ต่อสิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจด้วยสติ ไม่ปล่อยให้อารมณ์เข้ามามีอิทธิพลเหนือการกระทำของพวกเขาจนเกิดความเสียหาย หรือ ความรู้สึกเสียใจภายหลัง


2. Grit : พวกเขามีความรักและเห็นคุณค่าในงานที่พวกเขาทำ พวกเขารู้ดีว่า พวกเขากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไร ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไร พวกเขาก็จะไม่ล้มเลิกง่ายๆ


3. Patience and self-control : พวกเขามีความอดทนต่อการรอคอย พวกเขาเข้าใจว่า ความสำเร็จมาจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอระหว่างทาง พวกเขามีระเบียบวินัยในการฝึกฝนและลงมือทำ เพื่อให้สิ่งที่พวกเขาวางแผนไว้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้


4. Motivation : พวกเขามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ ให้ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ พวกเขาเข้าใจว่า ความสำเร็จ ไม่ได้มาจากการนั่งคิดถึงมัน แต่คือ การลงมือทำอย่างต่อเนื่อง


5. Optimism : ไม่ว่าพวกเขาจะเจอปัญหาและอุปสรรคมากมายแค่ไหน พวกเขาก็สามารถที่จะมองหาข้อดี หรือ มองเห็นบทเรียนที่เกิดขึ้นได้6. Stress Management : พวกเขาสามารถจัดการกับความเครียดได้ดี มีจิตใจที่สงบเพื่อที่จะตัดสินใจ และ จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้7. Confidence : พวกเขามั่นใจในความสามารถของตัวเอง และ ไม่ยอมให้ความลังเลสงสัยที่อาจเกิดขึ้นในบางครั้งคราว มาเป็นข้อจำกัดในการทำเป้าหมายของพวกเขาให้สำเร็จ


8. Self-awareness : พวกเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ว่าพวกเขาต้องการอะไร คุณค่าที่พวกเขาให้ในชีวิตคืออะไร รวมถึง อะไรคือเป้าหมายในชีวิตของพวกเขา ด้วยความเข้าใจนี้ ทำให้พวกเขารู้จักตัวเอง และนำพาตัวเองไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้


9. The ability to embrace failure : พวกเขาคำนึงและพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการตัดสินใจลงมือทำสิ่งต่างๆ แต่ก็ไม่กลัวที่จะตัดสินใจ และลงมือทำ พวกเขามองว่า ความล้มเหลว เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต


10. Attentional focus: พวกเขาโฟกัสกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ จัดลำดับความสำคัญกับสิ่งต่างๆ ในชีวิต เพื่อทำให้สิ่งที่สำคัญ และ เป็นเป้าหมายของเขาสำเร็จ ไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กๆ ไร้สาระต่างๆ มามีอิทธิพลเหนือชีวิตมากเกินไปนัก

นี่หละคะ ลักษณะของคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจ และเมื่อเรามีจิตใจที่เข้มแข็ง เราก็จะสามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต เพื่อที่จะมีชีวิตในแบบที่เราต้องการได้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีจิตใจที่เข้มแข็งได้แก่

1. Self-empowerment : เรามีความเชื่อในตัวเอง ในความสามารถของตัวเอง ที่จะมีชีวิตที่เราวาดฝันไว้ได้ เราเริ่มเข้าใจว่า ความเชื่ออะไรบ้างของเราที่ไม่เป็นความจริง หรือ ไม่สนับสนุนต่อการก้าวหน้าต่อไปของชีวิตเรา เราสามารถมองข้าม เลิกเอาคำคนอื่นมาคิด ตั้งคำถามกับความสามารถ และ อนาคตที่เราต้องการ เราเริ่มต้นสร้างความเชื่อใหม่ ที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองขึ้น เพื่อไปสู่ความสำเร็จที่เราตั้งใจไว้


2. Strong connections : เนื่องจากเรามีความคิดที่เป็นแง่บวก มีความอดทน และ เชื่อใจได้ คุณสมบัตินี้ จะดึงดูดคนดีๆ เข้ามาในชีวิตของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่เรามีความเข้มแข็งทางจิตใจ ทำให้เรามีสภาพจิตใจที่สงบสุข จัดการกับอารมณ์ และ ความคิดลบๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เลือกตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบใจอย่างมีสติ ทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำร้ายจิตใจคนอื่นได้3. Enhanced performance : คนที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง มักพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด เพราะคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง รู้จักตัวเอง รู้ว่าพวกเขาทำอะไรเพื่ออะไร สามารถโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญ​ และ ไม่ปล่อยให้ตัวเองเสียเวลากับอะไรที่ไม่ส่งผลดีในระยะยาวของชีวิตเราได้ ไม่เพียงเท่านี้ หัวหน้า หรือ ผู้บริหารที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง จะมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ และ แรงผลักดันให้ทีมงานของตัวเองทำเป้าหมายร่วมกันได้สำเร็จอีกด้วย และสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจ เขาจะไม่กลัวความล้มเหลว แต่จะมีความเข้าใจว่า มันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และ ทำให้เราเก่งขึ้น


4. Increased resilience : เมื่อมีจิตใจที่เข้มแข็ง พวกเขาก็จะสามารถรับมือกับความเครียด ความผิดหวัง เรื่องที่ไม่คาดหวังต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนที่จะโฟกัสกับเรื่องที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมจัดการได้ พวกเขาจะหันมาจัดการและลงมือทำในเรื่องที่พวกเขาจัดการได้แทน การลงมือทำ ช่วยลดการคิดมาก คิดในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ แต่เอาพลังงานสมองมาไว้กับสิ่งตรงหน้า สิ่งที่เราควบคุมได้ และ สุดท้ายก็จะแก้ปัญหา และทำให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้น


นี่หละค่ะ คุณสมบัติทั้ง 10 ข้อของคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ แพรหวังว่า บทความนี้จะช่วยให้คุณกลับไปสำรวจตัวเอง ว่าเรามีความเข้มแข็งทางจิตใจหรือยัง และ อะไรบ้างที่เราจะพัฒนาและปรับปรุงได้นะคะ


 

The Better You by Pair


เราเป็น Platform ที่แบ่งปันบทความด้านจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพจิตของคุณ


นอกจากนี้ เรายังมีบริการอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้บริการได้ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่


การให้บริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยามืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 100 ชั่วโมง 

การบำบัดในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจสำหรับปัญหาของคุณโดยเฉพาะ 3,621 views0 comments

Comentarios


bottom of page