top of page
Therapy

The Better You Counseling

บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์

Counseling Service Online

 • การปรึกษาผ่านโทรศัพท์/วิดีโอ (Call Counseling)

 • การปรึกษาผ่าน Chat (Chat Counseling)

เพราะอะไรต้องเลือก The Better You Counseling

หัวข้อการปรึกษาที่เราเชี่ยวชาญ

 • ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

 • ปัญหาคู่สมรส คู่รัก

 • รู้สึกไร้ค่า (Self-esteem) ไม่รักตัวเอง

 • การเลี้ยงลูก (โดยเฉพาะกรณีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว)

 • ปัญหาโรคซึมเศร้า ความเครียด วิตกกังวล

 • การเยียวยาปม/บาดแผลทางใจ

Video Call

การปรึกษาผ่านโทรศัพท์/วิดีโอ
(Call Counseling)

 • พูดคุยผ่าน zoom call

 • สามารถเลือกนักจิตวิทยาผู้ให้บริการได้

 • สะดวก ปลอดภัย มีสรุปรายงานหลังพูดจบการปรึกษาทุกครั้ง

อัตราค่าบริการ

อัตราปกติ 1,500 บาท/1 ชั่วโมง

Girl Texting

การปรึกษาผ่าน Chat (Chat Counseling)

 • เหมาจ่ายระยะเวลา 1 เดือน

 • คุยเมื่อไหร่ บ่อยแค่ไหนก็ได้

 • อยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถใช้บริการได้

 • การสนทนาเป็นส่วนตัว ไม่เปิดเผยที่ไหน มีแค่คุณกับนักจิตวิทยา

อัตราค่าบริการ

อัตราปกติ 1,500 บาท/1 เดือน

Package ราคาปรึกษาผ่านโทรศัพท์/วิดีโอ
 • Package 4 ครั้ง - 5,400 บาท (1,350 บาท/ครั้ง)

 • Package 8 ครั้ง - 9,600 บาท (1,200 บาท/ครั้ง)

 • Package 12 ครั้ง -12,600 บาท (1,050 บาท/ครั้ง)

ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการกับเรา

บางครั้งเรารู้สึกว่าเรามีเพื่อน มีครอบครัว แต่พอเรามีปัญหา กลับกลายเป็นว่าพอเราเล่า คนที่อยู่ข้างๆเหมือนไม่เข้าใจ แล้วความรู้สึกอัดอั้นที่เกิดขึ้น มันก็ไม่ได้ถูกระบาย การมองหาคนๆหนึ่งหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตใจ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราอยากคุย อยากระบายถึงปัญหาสิ่งที่เราเจอ ให้ฟัง อยากให้เขาช่วยอย่างน้อยก็แค่รับฟัง อยู่ข้างๆคอยประคับประคอง ชวนเราชี้ให้เห็นถึงอีกมุมมองหนึ่ง ไม่ตัดสินเราทันที ช่วงแรกๆ เราอาจจะระบายๆๆๆมองหาทางออกยาก ค่อยๆเดินล้มลุกคลุกคลานกันไป แต่สักพักเราจะค่อยๆก้าวเดินไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมองกลับไปที่สิ่งที่เคยเผชิญ เรามาไกลเหมือนนะ เราเปลี่ยนไปเยอะเลย มันดีขึ้นมากๆจริงๆ

bottom of page