top of page

เลือกผู้ชายที่เรารัก หรือ ผู้ชายที่รวยดี? จิตวิทยาว่าด้วยการเลือกคู่ครอง

Updated: Jul 15

การเลือกคู่ครอง เป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการเติบโต ความสำเร็จ และ ความสุขในชีวิตของเรา มีสองปัจจัยที่คนส่วนมากใช้ในการตัดสินใจเลือกคู่ครอง นั่นคือ ปัจจัยในเรื่องความรัก และ การเงิน มีการถกเถียงกันอย่างยาวนานว่า ผู้หญิงเราควรจะเลือกคนรัก จากพื้นฐานของความรัก หรือ ความมั่นคงทางด้านการเงินการเลือกคู่ครอง
การเลือกคู่ครอง

การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจและการศึกษาต่าง ๆ ได้ชี้ให้เห็นว่าเงินเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการเลือกคู่รัก ในการสำรวจคนชาวอเมริกัน มีกว่า 56% กล่าวว่าพวกเขาเห็นความสำคัญในการเลือกคู่รักที่มีความมั่นคงทางการเงิน ทว่า 75% ของผู้หญิงไม่แต่งงานกับผู้ชายที่ไม่มีงาน และมีการศึกษาอื่น ๆ ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างเงินและความรักในความสัมพันธ์


คำพูดของผู้หญิงเกี่ยวกับการเงินและความรัก

มีคำพูดหลากหลายจากผู้หญิงทั่วโลกเกี่ยวกับการเงิน และ ความรัก ที่สะท้อนถึงการมองความสัมพันธ์ระหว่างการเงินและความรัก

มีตัวอย่างให้เห็นว่า ผู้หญิงที่แต่งงานกับผู้ชายที่มาจากครอบครัวที่รวยมาก ซึ่งเธอมีความเชื่อในเรื่องการให้ความสำคัญกับความมั่นทางการเงิน ต่อมา เมื่อเธอได้พบผู้ชายคนหนึ่งโดยบังเอิญระหว่างการเดินทางบนเครื่องบิน ซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ธรรมดามาก แต่มีความใจดี ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ผู้หญิงคนดังกล่าว เลือกที่จะเลิกกับผู้ชายที่ร่ำรวย แต่มาอยู่กับผู้ชายที่ธรรมดาแต่ใจดี เพราะผู้ชายธรรมดาทำให้เธอรู้สึกมีความสุข และ ได้รับการดูแลเอาใจใส่มากกว่า
อิทธิพลของเงินในความรัก

เงินมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันอย่างมาก มันมีผลกระทบต่อการเลือกคู่ที่เราไม่สามารถละเลยได้ คนที่มีความมั่นคงทางการเงินถูกพิจารณาว่าเป็นคนที่น่าสนใจ เนื่องจาก ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ บ่งบอกว่าคนมักมองหาความปลอกภัยและความมั่นคงเพื่อสร้างอนาคตให้กับตนเองและครอบครัว ทฤษฎี "การแลกเปลี่ยนทางสังคม" ช่วยให้เราเห็นว่าการให้และรับเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์


การเลือกคู่รักจากความมั่นคงทางการเงินอาจจะส่งผลให้เราประเมินปัจจัยอื่นๆ เช่นรายได้ พฤติกรรมทางการเงิน และเป้าหมายในระยะยาว แม้ว่าทางนี้จะทำให้เรารู้สึกมั่นคง แต่เราควรเข้าใจว่าความสัมพันธ์มีรากฐานมาจากการเชื่อมโยงทางอารมณ์อีกด้วย


บทบาทของความรักในการเลือกคู่

ความรักเป็นอารมณ์ที่ซับซ้อนและได้รับการศึกษาจากมุมมองจิตวิทยามานานแล้ว ตามแนวคิด Maslow’s hierarchy of needs ความรักถือเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมและการตัดสินใจ ในการเลือกคู่แต่ละคนจะมีความต้องการที่แตกต่างออกไป อาจเป็นสิ่งที่มีค่าและความสำคัญต่อตัวเอง ความเข้ากันได้ทางอารมณ์ และความเข้าใจกัน ทฤษฎี "Triangular theory of love" ของ Robert Sternberg ระบุถึง 3 ปัจจัยหลักของความรักคือ ความใกล้ชิด ความหลงไหล และคำมั่นสัญญา ความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความรักสามารถพัฒนาและดำเนินไปได้ดี

งานวิจัยทางจิตวิทยาชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่เกิดจากความรักสามารถสร้างความสุขได้ ผู้คนที่มีความรักและการดูแลกันจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน และช่วยให้เติบโตพัฒนาในชีวิต พวกเขาให้กำลังใจและสนับสนุนในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และมีการสื่อสารที่ดีกันอย่างเป็นสิ่งสำคัญ

ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง

  • Attachment Theory: ทฤษฎีของ John Bowlby เน้นว่าประสบการณ์ที่มีต่อผู้เลี้ยงมีผลต่อความสัมพันธ์ของบุคคล ความสัมพันธ์แบบ "มั่นคง" จะเกิดจากความเชื่อใจและความเข้าใจ พิจารณาตัวเลือกคนรักจากพื้นฐานของความรัก

  • ทฤษฎีความขัดแย้งทางความคิด: ทฤษฎีนี้บอกว่าคนเรามีความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับการกระทำที่ตัวเองมี จะรู้สึกเป็นทุกข์ การเลือกคนรักเพียงเพราะเงินอย่างเดียว ทั้งๆ ที่ลึกๆ แล้ว มีความเชื่อว่า ความสัมพันธ์มีพื้นฐานมาจากความรัก อาจทำให้เขารู้สึกขัดแย้งในใจก่อให้เกิดความทุกข์ และ ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ในความสัมพันธ์ได้

  • Self-determination Theory: คนเรามีแรงจูงใจจากภายในเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการพื้นฐานของตัวเอง ได้แก่ 1.ความต้องการมีอิสระ (Autonomy) 2.ความเชี่ยวชาญ (Competence) และ 3.ความเชื่อมโยงกับคนอื่น (Relatedness) ดังนั้น การเลือกคนรักที่มีพื้นฐานมาจากความรัก จะทำให้เราเติบโต และ รู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อื่น

  • Social Exchange Theory: ความสัมพันธ์ที่มีการแลกเปลี่ยนเป็นธรรมชาติ เลือกคู่รักจากพื้นฐานความมั่นคงทางการเงิน เพราะการเลือกคู่นั้นเสมือนการลงทุนทางการเงินการเลือกคู่รักเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ควรเลือกเพียงเพราะเรื่องเงิน ความรักและเข้าใจกันเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสุขในความสัมพันธ์ การเงินอาจช่วยสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์ แต่ความสัมพันธ์ที่ดีต้องอิงที่ความรักและความเข้าใจกันอยู่เสมอ
 

The Better You Counseling

คุณพร้อมหรือยังที่จะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง? The Better You Counseling พร้อมเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับสู่ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยบริการให้คำปรึกษาที่หลากหลายทั้ง Online และ Onsite เราพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพจิตของคุณ

🔓 Individual Counseling: เซสชั่นส่วนตัวเพื่อสำรวจตัวตนและค้นหาแนวทางในการเติบโต

💑 Couple Counseling: เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคู่รัก

👥 Group Counseling: แบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน

เรายังมีหลักสูตรด้านจิตวิทยาที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เพื่อเสริมทักษะการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ พร้อมด้วยบริการบำบัดรักษาเฉพาะทางสำหรับ:

🩹 ผู้ประสบภาวะสะเทือนขวัญทางใจ (Trauma)

✍️ การบำบัดผ่านการเขียน (Writing Therapy)

🧘‍♀️ Retreat Program ที่ผสมผสานการบำบัดและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

สำหรับองค์กร เราพร้อมให้บริการ:

🔍 วิเคราะห์สุขภาพจิตในที่ทำงาน

🎓 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในสถานที่ทำงาน

 1,408 views0 comments

Comments


bottom of page