top of page

Acerca de

is-gorusmelerine-hazirlik-930x500-1.jpg

The Better You Counseling

คอร์สทักษะให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา
ขั้นพื้นฐาน + ประกาศนียบัตร

ปูพื้นฐานการเป็นนักให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาและฝึกปฏิบัติ โดยนักจิตวิทยามืออาชีพ ระยะเวลา 15 ชม (เรียนและฝึกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน) เรียนสดผ่าน zoom online

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1.เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา

2.ฝึกทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น

3.ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีแบบนักให้คำปรึกษา

4. ฝึกทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่มีคุณภาพต่อผู้อื่น

5. ฝึกการใช้เทคนิคการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐานต่างๆเช่น การทวนความ การฟัง การตั้งคำถาม และการสะท้อนความรู้สึก

6.เข้าใจทั้งตัวเอง และ ผู้อื่นดีขึ้นมากขึ้น

7. ตัดออก

8. ฝึกใช้ทักษะการให้การปรึกษาเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น โดยไม่ตัดสิน และมีความเป็นกลาง

9. หนังสือสรุปเนื้อหาในการสอน

⚡️เหมาะสำหรับ

 

🌱1. ผู้ที่เคยมีปัญหาด้านสุขภาพจิต เพราะการเรียนคลาสนี้จะช่วยทำให้เข้าใจอารมณ์ และ ความคิดของตนเองมากขึ้น จัดการมันได้ดีขึ้น

🌱2. ผู้ที่มีความต้องการช่วยเหลือผู้อื่น สามารถเรียน และ ฝึกฝน จนผ่าน ร่วมงานเป็นนักให้คำปรึกษากับ The Better You ได้

🌱3. ผู้ที่ทำอาชีพ เป็นโค้ช ครู อาจารย์ ฝ่ายบุคคล หรือ หัวหน้างาน ที่ต้องให้คำปรึกษาอยู่เสมอ

.

.
รุ่นที่ 3

เรียนทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ครั้งละ 3 ชม.

เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2023 

เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

วันที่เรียน 

4-5 พฤศจิกายน 2023 (6 ชม)

11-12 พฤศจิกายน 2023 (6 ชม)

18 พฤศจิกายน 2023 (3 ชม)


.

ค่าสมัคร 9,500 บาท สำหรับ Online

เรียนทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ครั้งละ 3 ชม. เป็นเวลา 15 ชั่วโมง

Add line : https://lin.ee/15HyZCD

The Better You Listener Program
 

หลังจากเรียนจบคอร์สทักษะให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาขั้นพื้นฐานแล้ว เป็นช่วงเวลาที่ผู้เรียนจะทำการฝึกปฏิบัติ โดยมีนักจิตวิทยาเป็นพี่เลี้ยง และต้องเก็บชั่วโมงจำนวน 25 ชั่วโมง โดยหลังจากนี้จะมีคลาส supervision กับนักจิตวิทยาผู้สอนอีก 2 คลาส เพื่อพูดคุย แนะนำปรึกษาจากการไปเก็บชั่วโมงของนักปรึกษา

 

The Better You สามารถช่วยหาเคสให้นักปรึกษาด้านจิตวิทยา รวมทั้ง Feedback จากผู้รับคำปรึกษา โดยเข้าร่วมโปรแกรม The Better You Listener

 


 

เสียงจากผู้เรียน

bottom of page