top of page

รูปแบบความสัมพันธ์ (Attachement Style)

Updated: Jul 17, 2023

ชุดคำถามใดที่คุณตอบ "จริง" มากที่สุด (ได้คะแนนมากที่สุด) บ่งบอกถึง Attachment Style ของคุณ


A : Anxious

วิตกกังวล: คุณชอบที่จะใกล้ชิดและมีความสนิทสนมกับคนรักของคุณ คุณมักจะกลัวว่าคนรักของคุณอาจจะไม่ต้องการอยู่ใกล้เหมือนที่คุณรู้สึก ความสัมพันธ์มักจะเป็นในรูปแบบของการใช้อารมณ์เป็นส่วนใหญ่ คุณมักจะอ่อนไหวต่ออารมณ์และการกระทําที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างของคนรัก ถึงแม้ว่าการรับรู้และคาดเดาของจะถูกต้องบ่อยครั้ง แต่คุณก็ทําให้การกระทําของคนรักมีผลกับตัวคุณมากเกินไป คุณมีอารมณ์ในเชิงลบกับความสัมพันธ์และทําให้คุณอารมณ์เสียได้ง่าย ซึ่งส่งผลให้คุณมักจะแสดงออกและพูดในสิ่งที่คุณจะต้องเสียใจในภายหลัง อย่างไรก็ตาม หากคนรักของคุณให้ความมั่นใจและทําให้คุณรู้สึกปลอดภัย คุณก็จะสามารถขจัดความหมกมุ่นและมีความสุขได้


B : Secure

ปลอดภัย : ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและรักใครนั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติ คุณสนุกกับการสนิทสนมโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณมากเกินไป คุณรับมือกับเรื่องรัก ๆ ใคร ๆ และไม่อารมณ์เสียง่าย ๆ กับเรื่องความสัมพันธ์ คุณสื่อสารความต้องการและความรู้สึกของคุณกับคนรักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งในการอ่านสัญญาณทางอารมณ์ของคนรักและตอบสนองต่อพวกเขา คุณสามารถแบ่งปันความสําเร็จและปัญหากับคนรักของคุณ และสามารถอยู่เคียงกันในเวลาที่ต้องการC : Avoidance

หลีกเลี่ยง :การรักษาความเป็นอิสระและการรู้สึกเติมเต็มในตัวเองเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับคุณ คุณมักจะชอบความเป็นอิสระมากกว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด แม้ว่าคุณจะต้องการใกล้ชิดกับผู้อื่น แต่คุณรู้สึกอึดอัดกับความใกล้ชิดมากเกินไปและมักจะทําให้คู่ของคุณอยู่ในระยะที่เอื้อมถึง คุณไม่ได้ใช้เวลามากในการกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่โรแมนติกหรือการถูกปฏิเสธ คุณมักจะเปิดใจให้กับคู่ของคุณและพวกเขามักจะบ่นว่าคุณไม่ใส่ใจความรู้สึก ในความสัมพันธ์ คุณมักจะเป็นคนควบคุมและมีโลกส่วนตัวหากเรายังไม่แน่ใจว่าเรามีความผูกพันธ์ทางอารมณ์ในรูปแบบใด แผนภาพด้านล่างจะสามารถอธิบาย ให้เข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น  • หากคุณรู้สึกสบายใจกับความใกล้ชิดกับคนรักที่เป็นคนมีความโรแมนติก และคุณก็ไม่กังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คนรักของคุณจะรักคุณหรือไม่ คุณน่าจะมีความผูกพันธ์ทางอารมณ์แบบปลอดภัย


  • หากคุณต้องการที่จะมีความสนิทสนมและความใกล้ชิดกับคนรัก แต่มีความไม่มั่นใจมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่กําลังดําเนินไป และให้ความสนใจกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ของคนรักของคุณ คุณน่าจะมีความผูกพันธ์ทางอารมณ์แบบวิตกกังวล

  • หากคุณรู้สึกไม่สบายใจความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากเกินไป และคุณให้ความสําคัญกับความเป็นอิสระและเสรีภาพของคุณมากกว่าความสัมพันธ์กับคนรัก และคุณไม่มีความกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกหรือคําสัญญาที่มีต่อคนรักของคุณ คุณอาจจะมีความผูกพันธ์ทางอารมณ์แบบหลีกเลี่ยง  • หากคุณรู้สึกไม่สบายใจกับความสนิทสนมและกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนรักของคุณ แสดงว่าคุณมีความกังวลและการหลีกเลี่ยงร่วมกัน มีคนจํานวนไม่มากที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ และหากคุณเป็นหนึ่งในนั้น คุณก็สามารถที่จะข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับความผูกพันธ์ทางอารมณ์แบบกังวลและหลีกเลี่ยงไปใช้ประโยชน์ได้


 

The Better You by Pair


เราเป็น Platform ที่แบ่งปันบทความด้านจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพจิตของคุณ


นอกจากนี้ เรายังมีบริการอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้บริการได้ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่


การให้บริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยามืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 1000 ชั่วโมง 

การบำบัดในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจสำหรับปัญหาของคุณโดยเฉพาะ 


216 views0 comments

Comments


bottom of page