top of page

4 วิธีที่นักจิตวิทยาแนะนำในการกลับมารักตัวเองให้เป็น

Updated: May 8

มุมมองของเราต่อตัวของเราเอง มีผลต่อความสุข ความทุกข์ในชีวิตของเราเป็นอย่างมาก การเรียนรู้ที่จะกลับมารักตัวเองให้เป็น เริ่มต้นด้วยการสำรวจมุมมองที่เรามีต่อตัวของเราเอง


นักจิตวิทยาได้ทำการศึกษา และ ค้นพบว่า ถ้าเรามองว่า ตัวของเรามีคุณค่า เวลาเจอสถานการณ์ต่างๆ เราก็จะเลือกคิด และ เลือกทำ ในสิ่งที่สอดคล้องกับมุมมอง และ ความเชื่อของเรา เช่น การเลือกคนรักที่ดี การเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แสดงความสามารถ เมื่อมีโอกาสใหม่ๆ เข้ามา ซึ่งผลลัพธ์ ก็จะทำให้ชีวิตเราดำเนินไปในทางที่ดี เมื่อเราคิดดี ก็จะส่งผลให้เรามีอารมณ์ที่ดีด้วย


ในทางตรงกันข้ามถ้าเรามองว่า ตัวเราเองด้อยกว่าคนอื่น ไม่มีรักหรือเห็นคุณค่าของตัวเอง ความคิด ความเชื่อของเราที่มีต่อตัวเราเอง ก็จะสะท้อนออกมาในรูปแบบการกระทำ การตัดสินใจต่างๆ ในชีวิต ส่งผลเสียต่อตัวเราเอง เมื่อเราคิดลบ ก็จะทำให้เรารู้สึกแย่ตามไปด้วยรักตัวเองให้เป็น
รักตัวเองให้เป็น


จริงๆ แล้ว คนเราทุกคน ไม่ว่าจะยาก ดี มี จน ล้วนมีคุณค่าเท่าเทียมกันทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม มนุษย์มักมีความคิดว่า คนเรามีคุณค่าไม่เท่ากัน อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีความคิดแบบนี้


  • เรามักเอาคุณค่าเราไปผูกติดกับสิ่งต่างๆ ภายนอก ไม่ว่าจะเป็น จำนวนเงินที่เรามี ตำแหน่งงานที่เราทำ ขนาดบ้านที่เราอยู่ จำนวนเพื่อน และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งการที่เราเอาคุณค่าของตัวเราไปผูกติดกับสิ่งเหล่านี้ เราจะไม่มีวันรู้สึกว่าเรามีคุณค่าเพียงพอเลย เพราะตามธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อได้มาซึ่งสิ่งหนึ่ง เราจะอยากได้สิ่งที่ดีกว่า แพงกว่าเสมอ ดังนั้น การเอาคุณค่าของเราไปผูกติดกับสิ่งของภายนอก จะทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคงในตัวเอง


  • เราเอาคุณค่าของเราไปผูกติดกับคนที่จะยอมรับในตัวเรา เราใช้เวลากับคนที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวของเราเอง ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดี แต่จะเป็นประโยชน์แค่ระยะสั้นเท่านั้น ผลกระทบที่ตามมาก็คือ เราจะต้องพึ่งพิงคนเหล่านี้เพื่อบอกว่าเราดีพอ บ่อยครั้งที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะกระทบต่อความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวของเรา เช่น เราไม่กล้าทำอะไรในสิ่งใหม่ๆ เพราะเรากลัวความล้มเหลว ความผิดหวัง ทำให้เราเสียโอกาสในการพัฒนาตัวเอง หรือ นำศักยภาพที่เรามีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น


วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับความคิดเห็นของตัวเราต่อตัวของเราเอง การกลับมารักตัวเองให้เป็น ก็คือ เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกแย่ หรือ ด้อยค่า ให้ลองถามตัวเองว่า เพราะอะไรสถานการณ์นั้น จึงทำให้เรารู้สึกแบบนี้ บางทีเราอาจจะเข้าใจตัวเองมากขึ้น และหาทางแก้ที่ต้นเหตุได้วิธีการที่จะทำให้เรากลับมารักตัวเองให้เป็น และ เห็นคุณค่าของตัวเราเอง สามารถทำได้ดังต่อไปนี้


1. ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ให้โฟกัสที่การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ มากกว่าผลลัพธ์

เราควรโฟกัสในการเรียนรู้ ตั้งคำถามว่า การทำสิ่งนี้ ทำให้เราเรียนรู้อะไรมากขึ้นบ้าง เก่งอะไรมากขึ้นบ้าง เมื่อเราโฟกัสในการที่ได้รับความรู้มากขึ้น เราจะรู้สึกว่าเราเติบโตเสมอๆ (growth mindset) เราพร้อมที่จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ไม่กลัวความผิดพลาด และ นำไปสู่ ความรู้สึกเติบโต มีความสุขกับการเรียนรู้ และ สิ่งที่ทำ


2. ทำสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเอง และ ผู้อื่น

ถ้าเรารู้จักตัวเองมากพอ เราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราให้คุณค่าและความหมายในชีวิต การได้ทำสิ่งนั้น และ สอดคล้องกับสิ่งที่เราให้ความหมาย เช่น แพรสร้าง The Better You เพื่อนำเสนอแนวคิดดีๆ ที่ทำให้ทุกคนมีความสุข และ ประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเอง โดยที่สิ่งที่แพรได้คือ ความยินดี สุขใจ ที่ได้เห็นบทความ หรือ บริการต่างๆ ของแพรเป็นประโยชน์กับผู้คน เป็นต้น


3. ลดการเอาคุณค่าของตัวเราไปผูกติดกับสิ่งภายนอก


เตือนตัวเองอยู่เสมอว่า ตัวเรามีคุณค่า โดยไม่ต้องวัดจากสิ่งของภายนอก
4. โฟกัสที่จุดแข็งของเรา

ตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเอง ได้แก่

  • อะไรคือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา สิ่งที่ทำให้เราพิเศษไม่เหมือนใคร ตัวอย่างของแพร เช่น แพรมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มีความรู้ด้านจิตวิทยา และภาษาอังกฤษ เป็นต้น

  • อะไรคือ คุณลักษณะที่ดีของเรา ตัวอย่างเช่น แพรมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี เป็นต้น


วิธีการ 4 วิธีง่ายๆ ได้แก่ โฟกัสที่การเรียนรู้ การเลือกทำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและผู้อื่น การลดเอาคุณค่าของตัวเราไปผูกติดกับสิ่งภายนอก และ โฟกัสที่จุดแข็งของเรา จะช่วยทำให้เรากลับมารักตัวเองให้เป็น เห็นคุณค่าของตัวเราเอง และ ดำเนินชีวิตของเราได้อย่างมีความสุข


หากคุณ คิดว่า คุณกำลังเผชิญกับความรู้สึกไร้ค่า ไม่รักตัวเอง และ ไม่สามารถหลุดจากความรู้สึกนี้ได้ด้วยตัวเอง การพูดคุยกับนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางออกร่วมกันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่แนะนำนะคะ


 

The Better You by Pair


เราเป็น Platform ที่แบ่งปันบทความด้านจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพจิตของคุณ


นอกจากนี้ เรายังมีบริการอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้บริการได้ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่


การให้บริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยามืออาชีพ

การบำบัดในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจสำหรับปัญหาของคุณโดยเฉพาะ 

Comentarios


bottom of page