top of page

ความต้องการเป็นที่ยอมรับ ความสำคัญ และ วิธีการจัดการ

Updated: Jul 17, 2023

เราไม่สามารถทำให้ใครชอบเรา หรือ เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำตลอดเวลา


ถ้าเราพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ใครบางคนยอมรับในทุกเรื่อง สิ่งที่ตามมาก็คือ เราจะไม่มีความสุขในชีวิตของเรา เพราะ เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง และ เราไม่มีทางทำให้ใครพอใจในการกระทำของเราได้ทั้งหมด การมีความคาดหวังแบบนั้น จะจบลงด้วยความรู้สึกผิดหวังอยู่เสมอๆ อย่างไรก็ตาม ความต้องการการยอมรับ เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์​ และ สิ่งนี้มีผลต่อสุขภาพจิตของเราเป็นอย่างมาก

การยอมรับคือ การที่เรารู้สึกว่ามีคนอื่นมองเห็นเรา ยอมรับเรา เห็นด้วยกับความคิด ความรู้สึก และ การกระทำของเรา ว่ามันถูกต้อง และเหตุผลที่เราต้องการเป็นที่ยอมรับ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้


1. ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

เหตุผลหลักที่เราต้องการเป็นที่ยอมรับ เพราะเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เราอยู่ ดังนั้น การที่เราต้องการให้คนที่เรารู้จักเข้าใจ ยอมรับจึงไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะสิ่งนี้ทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เนื่องจาก เรารู้สึกว่า มีคนเข้าใจสิ่งที่เราผ่านมา สิ่งที่เราทำ อารมณ์ของเราที่เกิดขึ้น หรือ แม้แต่มุมมองของเราต่อสิ่งต่างๆ


2. Self-esteem

การเป็นที่ยอมรับส่งผลโดยตรงต่อความชื่นชอบในตัวเราเองของเรา เมื่อเราได้รับการยอมรับจากคนอื่น เราจะรู้สึกว่าเรามีความสามารถ มีคุณค่า มีความสำคัญ


3. การจัดการอารมณ์ (Emotional Regulation)

ความสามารถในการจัดการอารมณ์ของเรา ได้รับผลกระทบอย่างมากจาก การยอมรับ เนื่องจาก เมื่อใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกที่รุนแรงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก โกรธ เสียใจ ผิดหวัง หากเราได้พูดคุยให้ใครสักคนฟัง และ เขายอมรับฟังโดยไม่ตัดสิน เราจะรู้สึกปลอดภัย เป็นตัวของตัวเอง ไม่ถูกตัดสิน ทำให้อารมณ์ของเรากลับมาอยู่ในสภาวะปกติได้4. การสื่อสาร

การยอมรับช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่ยอมรับ เราจะกล้าที่จะสื่อสารอย่างเปิดเผย เรารู้สึกปลอดภัย เชื่อใจที่แสดงความคิด และ ความรู้สึกที่แท้จริง โดยไม่กลัวการถูกตัดสิน หรือ การถูกปฏิเสธ5. สุขภาพจิต

การยอมรับ มีบทบาทอย่างมากต่อการมีสุขภาพจิตที่ดีของเรา การยอมรับ ทำให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว หรือ สังคมที่เราอยู่ ทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เหงา หรือ รู้สึกไร้ค่า ในทางกลับกันถ้าเรารู้สึกไม่เป็นที่ยอมรับ ก็จะทำให้เรารู้สึกเหงา โดดเดี่ยวไร้ค่า จนทำให้เกิดเป็นภาวะซึมเศร้า กังวล และ low self-esteem ได้


ดังนั้น การเป็นที่ยอมรับ และ ความต้องการเป็นที่ยอมรับ จึงมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตที่มีความสุขของเราเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรปล่อยให้ความต้องการเป็นที่ยอมรับ ส่งผลกะทบต่อชีวิตและสุขภาพจิตของเรามากเกินไป วิธีการต่อไปนี้จะช่วยทำให้เราจัดการกับความรู้สึกต้องการเป็นที่ยอมรับได้ดีขึ้น1. ฝึก การรู้ทันความคิดตัวเอง


ขั้นแรกที่เราจะหยุดวงจรนี้ได้ เราต้องรู้ตัวเสียก่อนว่า เรากำลังต้องการเป็นที่ยอมรับ เมื่อเรารู้ตัวแล้ว เราต้องสังเกตว่า ความรู้สึกแบบนี้มักเกิดในสถานการณ์แบบไหน และพยายามทำความเข้าใจที่ไปที่มาว่า เพราะอะไรเราต้องการเป็นที่ยอมรับจากเหตุการณ์ในลักษณะนั้น


2. สร้างความรู้สึกดีกับตัวเอง (เห็นคุณค่าตัวเอง)

การสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยทำให้เราลดความต้องการเป็นที่ยอมรับจากคนภายนอกได้ การรู้ว่าเรามีจุดแข็งอะไร รู้ว่าอะไรที่เราต้องการในชีวิต เป้าหมายของเราคืออะไร นึกถึงสิ่งที่เราเคยทำแล้วประสบความสำเร็จในอดีต โฟกัสกับสิ่งเหล่านี้ และ สิ่งที่เราชอบ ทำให้เรามีความสุข เมื่อเราชอบตัวเอง ชอบชีวิตตัวเอง รู้สึกดีกับตัวเอง ความคิดเห็นของคนอื่นก็จะมีผลต่อเราน้อยลง


3. ชัดเจนกับสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้

เราควรชัดเจนกับสิ่งที่เรายอมให้เกิดขึ้นกับตัวเรา หรือในความสัมพันธ์ของเรา การสื่อสารให้คนอื่นรู้ว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรายอมับได้ หรือยอมับไม่ได้ จะช่วยให้คนอื่นเข้าใจ และ เคารพในตัวเรามากยิ่งขึ้น ทำให้เราไม่จำเป็นต้องยอมทำอะไรที่เราไม่ชอบ หรือไม่ยอมรับ เพื่อให้คนอื่นต้องยอมรับเรา


4. ฝึกยอมรับตัวเอง

คนแรกที่เราควรจะต้องการเป็นที่ยอมรับคือตัวเอง ฝึกตัดสินใจเอง ยอมรับในผลการตัดสินใจของเรา ชื่นชมสิ่งที่เราได้ทำสำเร็จในอดีต และ สิ่งที่กำลังจะทำได้ ชื่นชมในความพยายาม และ ความกล้าหาญของตัวเอง ยอมรับตัวเองในความไม่สมบูรณ์แบบ และ รู้ว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงให้เป็นคนที่ดีขึ้น เก่งขึ้นได้เสมอ5. ขอความช่วยเหลือจากคนที่เราเชื่อใจ

แม้ว่าการพึ่งพาคนอื่นน้อยลงจะเป็นสิ่งที่ดี แต่การที่เรามีคนที่เชื่อใจ รัก และ หวังดีกับเราก็เป็นสิ่งที่ดี เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกแย่ เราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านี้ เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเราได้


หากคุณไม่มีคนๆ นั้น ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัย และรู้สึกแย่กับตัวเอง รู้สึกไม่กล้าที่จะปฏิเสธ กดดันจากความรู้สึกที่ว่าต้องการทำให้คนอื่นพึงพอใจตลอดเวลา คุณสามารถที่จะพูดคุยกับนักจิตยาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยทำให้คุณกลับมามีความสุขกับตัวเอง และชีวิตของคุณได้


 

The Better You by Pair


เราเป็น Platform ที่แบ่งปันบทความด้านจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพจิตของคุณ


นอกจากนี้ เรายังมีบริการอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้บริการได้ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่


การให้บริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยามืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 1000 ชั่วโมง 

การบำบัดในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจสำหรับปัญหาของคุณโดยเฉพาะ 


Comments


bottom of page