top of page

การเขียนบำบัด เครื่องมือที่เหมาะกับคนพูดไม่เก่ง

Updated: Jul 15

#เขียนบำบัด #จิตวิทยา #นักจิตวิทยา


การเขียนบำบัดเป็นเทคนิคหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในวงการจิตวิทยา เป็นการใช้การเขียนเพื่อสำรวจและแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ภายในจิตใจ นักจิตวิทยาหลายท่านเชื่อว่าการเขียนบำบัดสามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ใจ ความเครียด และความวิตกกังวลได้ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) และส่งเสริมการเติบโตทางจิตใจ ด้วยเหตุนี้ การเขียนบำบัดจึงเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการบำบัดปัญหาสุขภาพจิตที่เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมอย่างมาก


การเขียนบำบัดคืออะไร


การเขียนบำบัดเป็นเครื่องมือที่ใช้การเขียนในการสำรวจความคิดความรู้สึกและทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ผู้เขียนจะสามารถแสดงออกทางความรู้สึกได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งกระบวนการเขียนบำบัดจะถูกออกแบบโดยนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ


การเขียนบันทึกประจำวันกับการเขียนเพื่อบำบัด: ความแตกต่าง


การเขียนบันทึกประจำวันมักเขียนเพื่อบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีจุดประสงค์เพื่อบันทึกความทรงจำ แต่การเขียนเพื่อเยียวยาจะเน้นการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านการเขียน มีเป้าหมายเพื่อบำบัดเยียวยาสุขภาพจิต กระบวนการเขียนเพื่อบำบัดถูกออกแบบโดยนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดสุขภาพจิต ในขณะที่การเขียนบันทึกเป็นการเขียนบันทึกแบบอิสระโดยผู้เขียนเป็นหลัก



เขียนบำบัด
เขียนบำบัด

กระบวนการของการเขียนบำบัด


กระบวนการของการเขียนบำบัดสามารถอธิบายได้ดังนี้


1. เริ่มต้นด้วยการกำหนดรูปแบบการเขียน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบดิจิตอลหรือเขียนผ่านกระดาษตามความถนัดและสะดวกของผู้เขียน

2. กำหนดเวลาที่ใช้ในการเขียน ควรจะกำหนดเวลาที่แน่นอนและลงมือเขียนในที่สงบเงียบ ช่วยให้มีสมาธิและลงมือเขียนจนเสร็จ

3. ทำการเขียนซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ แล้วแต่การออกแบบของนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนความคิดและความรู้สึกออกมาอย่างอิสระ (free writing) หรือการเขียนตามโจทย์หรือหัวข้อที่กำหนดไว้

4. หลังจากการเขียน ผู้เขียนจะอ่านทบทวนสิ่งที่เขียนอีกครั้งเพื่อทำความเข้าใจ ค้นหารูปแบบความคิด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนขึ้น

5. พูดคุยกับนักจิตวิทยา เมื่อเขียนเสร็จ นักจิตวิทยาจะเป็นผู้ช่วยในกระบวนการสะท้อนความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นรวมถึงการร่วมกันหาทางออกอย่างมีประสิทธิภาพ


ประโยชน์ของการเขียนบำบัด


1. ความรู้สึกปลอดภัย การเขียนช่วยให้ผู้เขียนมีความรู้สึกปลอดภัย เพราะเป็นการสื่อสารความคิดลงของตนเองออกมาโดยไม่มีบุคคลอื่นอยู่ร่วม นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการระบายอารมณ์และความรู้สึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่สื่อสารโดยการพูดไม่เก่ง

2. มองเห็นความคิดที่ชัดเจนขึ้น การเขียนช่วยให้ผู้เขียนสามารถตกตะกอนทางความคิด มองเห็นรูปแบบความคิดบางอย่างและวางแผนการจัดการได้อย่างเหมาะสมต่อไป

3. ลดความเครียด การเขียนช่วยลดความเครียดของบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อน และขจัดความรู้สึกด้านลบที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

4. พัฒนาสุขภาพจิต การเขียนช่วยพัฒนาสุขภาพจิต โดยมีหลักฐานการศึกษาพบว่า การเขียนช่วยลดอาการซึมเศร้า วิตกกังวล และ PTSD ได้

5. จัดการความรู้สึกทางด้านลบ การเขียนเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้สึกทางด้านลบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ (Coping Mechanism) โดยเมื่อเราสามารถระบุถึงอารมณ์ทางด้านลบที่เกิดขึ้นได้ เราก็จะสามารถระบุถึงที่มา เข้าใจตัวเองมากขึ้น และรับมือกับสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น พัฒนาทักษะ resilience ได้เป็นอย่างดี

6. หาทางออกของปัญหา การเขียนเป็นเครื่องมือในการหาทางออกของปัญหา โดยเมื่อเราสามารถระบุปัญหาและความคิดที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน ก็จะสามารถหาทางออกของปัญหาได้ง่ายขึ้น

7. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การเขียนส่งเสริมให้ผู้เขียนมีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น


การศึกษาเกี่ยวกับการเขียนบำบัด


การศึกษาทดสอบพบว่าการเขียนของผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่เขียนถึงสิ่งที่เครียดในชีวิต จะมีผลสุขภาพที่ดีขึ้นมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เขียน หรือเขียนเรื่องทั่วไป (Smyth et al., 1999) การเขียนช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราทำงานดีขึ้น (Murray, 2002) นอกจากนี้การเขียนเป็นประจำยังช่วยให้เราค้นพบความหมายในชีวิต มองสิ่งต่างๆ ในมุมมองที่แตกต่างไป ช่วยเราเห็นตัวเองชัดเจนขึ้น และช่วยในการจัดการกับปัญหาได้อย่างง่ายดายขึ้น (Tartakovsky, 2015)



หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าสื่อสารโดยการพูดไม่เก่ง และอยากใช้รูปแบบการเขียนเพื่อการบำบัด สามารถทำผ่านคอร์สการเขียนเพื่อบำบัดของ The Better You คอร์สนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการใช้การเขียนเป็นเครื่องมือในการสำรวจความคิดและความรู้สึกของคุณ และพัฒนาสุขภาพจิตของคุณไปพร้อมกับการได้รับคำแนะนำจากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ


การใช้การเขียนบำบัดในการดูแลสุขภาพจิตสามารถช่วยให้คุณรู้จักตัวเองดีขึ้น สื่อสารความรู้สึกได้ดีขึ้น และพัฒนาความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน อย่ารอช้า สมัครคอร์สการเขียนเพื่อบำบัดกับเราวันนี้ เพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณและคนรอบข้าง!



 

The Better You Counseling

คุณพร้อมหรือยังที่จะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง? The Better You Counseling พร้อมเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับสู่ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยบริการให้คำปรึกษาที่หลากหลายทั้ง Online และ Onsite เราพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพจิตของคุณ

🔓 Individual Counseling: เซสชั่นส่วนตัวเพื่อสำรวจตัวตนและค้นหาแนวทางในการเติบโต

💑 Couple Counseling: เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคู่รัก

👥 Group Counseling: แบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน

เรายังมีหลักสูตรด้านจิตวิทยาที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เพื่อเสริมทักษะการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ พร้อมด้วยบริการบำบัดรักษาเฉพาะทางสำหรับ:

🩹 ผู้ประสบภาวะสะเทือนขวัญทางใจ (Trauma)

✍️ การบำบัดผ่านการเขียน (Writing Therapy)

🧘‍♀️ Retreat Program ที่ผสมผสานการบำบัดและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

สำหรับองค์กร เราพร้อมให้บริการ:

🔍 วิเคราะห์สุขภาพจิตในที่ทำงาน

🎓 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในสถานที่ทำงาน

 


Comments


bottom of page