top of page

เขียนขอบคุณเปลี่ยนชีวิต

Updated: Jun 16

ในแวดวงจิตวิทยา นักจิตวิทยาหลายท่านได้แนะนำวิธีการเขียนขอบคุณ (Gratitude Journal) เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและการมองโลกในแง่ดี การเขียนขอบคุณเป็นการฝึกให้เรากลับมาพิจารณาและชื่นชมสิ่งดีๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ หรือสิ่งที่เรามักจะมองข้ามไป การตระหนักรู้ถึงสิ่งที่น่าขอบคุณในชีวิตประจำวันช่วยให้เราเปลี่ยนจากการจดจ่ออยู่กับปัญหา ไปสู่การเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้สึกเชิงบวกและความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้น วิธีการหนึ่งที่จะทำให้เราหันกลับมามองสิ่งดีๆ รอบตัวได้อีกครั้งคือการเขียนขอบคุณ (Gratitude Journal) การเขียนขอบคุณสิ่งต่างๆ รอบตัว ทำให้เราหันกลับมามองสิ่งดีๆ ที่อยู่กับเราในปัจจุบันมากขึ้น การเขียนอย่างต่อเนื่องช่วยให้เรามีอุปนิสัยของการขอบคุณและมองโลกในแง่ดีอีกด้วย

ชีวิตของเรามีสองด้านให้มองเสมอ


ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา จะนำพาเราไปยังจุดที่ดีกว่าเสมอ เพียงแต่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะตีความเรื่องราวต่างๆ เพื่อเป็นบทเรียนให้กับตัวเราเอง เพื่อที่จะนำมันมาเป็นแนวทางในการปรับวิธีการใช้ชีวิตของเราให้ดีขึ้นและมีความสุขขึ้น


การขอบคุณสิ่งต่างๆ รอบตัว


การขอบคุณสิ่งต่างๆ รอบตัวจะช่วยให้เราเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจและความรู้สึกขาด มายังสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและชื่นชมยินดีกับการมีสิ่งนั้นในชีวิต เมื่อชีวิตกำลังเผชิญกับปัญหา ความทุกข์ และความสูญเสีย ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใจเราจะไปโฟกัสกับความรู้สึกทุกข์ใจและความสูญเสียนั้น ยิ่งเราพยายามที่จะหยุดคิดก็ยิ่งทำให้เราคิดถึงมันมากขึ้นเขียนขอบคุณ
เขียนขอบคุณ


การเขียนขอบคุณ


วิธีการหนึ่งที่จะทำให้เราหันกลับมามองสิ่งดีๆ รอบตัวได้อีกครั้งคือการเขียนขอบคุณ (Gratitude Journal) การเขียนขอบคุณสิ่งต่างๆ รอบตัว ทำให้เราหันกลับมามองสิ่งดีๆ ที่อยู่กับเราในปัจจุบันมากขึ้น การเขียนอย่างต่อเนื่องช่วยให้เรามีอุปนิสัยของการขอบคุณและมองโลกในแง่ดีอีกด้วย


การใช้การเขียนขอบคุณในจิตวิทยา


นักจิตวิทยาได้ใช้วิธีการเขียนขอบคุณกับผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า และผลที่ได้ก็คือ พวกเขารู้สึกดีกับตัวเองและชีวิตมากขึ้นจากการฝึกมองสิ่งดีๆ และคิดบวก หลักการก็คือ ถ้าเราอยากพัฒนาเรื่องไหน ให้เขียนขอบคุณเรื่องนั้นๆ ตัวอย่างเช่น:


- ความสัมพันธ์ที่ดี: แม้ว่าเราจะเจอประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักกับความสัมพันธ์ การเขียนขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นโดยพลิกมองในแง่บวกในลักษณะของบทเรียนที่ทำให้เราได้เรียนรู้และก้าวต่อไปข้างหน้า เช่น ขอบคุณที่ทำให้เราหันกลับมารัก ดูแลตัวเอง และมีความสุขได้ด้วยตัวเอง ขอบคุณที่ทำให้เรารู้และเข้าใจมากขึ้นว่าเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์ที่จะทำให้เรามีความสุข


- การทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ: แม้ว่าตอนนี้เราจะยังไปไม่ถึงเป้าหมาย เราก็สามารถเขียนขอบคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องการได้ เช่น ขอบคุณงานในปัจจุบันที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้ ที่เราให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ติดขัดในระหว่างที่เรากำลังลงมือเพื่อทำเป้าหมายของเราให้ประสบความสำเร็จ ขอบคุณความทุกข์ ความไม่พอใจที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เราลงมือทำสิ่งที่เราต้องการในทุกๆ วัน


ผลการวิจัยเกี่ยวกับการเขียนขอบคุณ


Robert Emmons นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน จากมหาวิทยาลัย California ได้กล่าวไว้ว่า "การเขียนช่วยให้เราตกตะกอนความคิด ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น และตีความเหตุการณ์ต่างๆ ในแง่ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อไปให้ดีขึ้น" การศึกษาทดสอบพบว่าการเขียนของผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่เขียนถึงสิ่งที่เครียดในชีวิต จะมีผลสุขภาพที่ดีขึ้นมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เขียน หรือเขียนเรื่องทั่วไป (Smyth et al., 1999) การเขียนช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราทำงานดีขึ้น (Murray, 2002) นอกจากนี้การเขียนเป็นประจำยังช่วยให้เราค้นพบความหมายในชีวิต มองสิ่งต่างๆ ในมุมมองที่แตกต่างไป ช่วยเราเห็นตัวเองชัดเจนขึ้น และช่วยในการจัดการกับปัญหาได้อย่างง่ายดายขึ้น (Tartakovsky, 2015)

การเขียนขอบคุณในชีวิตจริง


แพรเองก็เป็นคนหนึ่งที่เขียนบันทึกขอบคุณ โดยเฉพาะในช่วงที่ชีวิตเจอกับวิกฤติการสูญเสีย การเขียนขอบคุณทำให้แพรหันมามองสิ่งดีๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ หรือสิ่งที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันมาก เพราะเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราอยู่แล้ว เช่น การที่เรามีสุขภาพที่ดี การที่เรามีแม่คอยทำอาหารให้กิน เป็นต้น การกลับมามองและขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่ ทำให้แพรรู้ว่า แม้ว่าเราจะสูญเสียอะไรบางอย่าง แต่เราก็มีหลายๆ อย่างที่เรายังคงมีอยู่และสามารถมีความสุขกับชีวิตของเราได้


สิ่งที่สำคัญก็คือ แพรได้เรียนรู้ว่า ทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไป แม้ว่าเราจะต้องสูญเสียบางอย่าง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของชีวิต แต่ในระหว่างนั้นก็มีสิ่งดีๆ ที่ยังคงอยู่ในชีวิตเราและสิ่งดีๆ ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของเราเช่นกัน


การเริ่มต้นเขียนขอบคุณ


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าสื่อสารโดยการพูดไม่เก่ง และอยากใช้รูปแบบการเขียนการบำบัด สามารถทำผ่านโปรแกรมการเขียนบำบัดของ The Better You คอร์สนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการใช้การเขียนเป็นเครื่องมือในการสำรวจความคิดและความรู้สึกของคุณ และพัฒนาสุขภาพจิตของคุณไปพร้อมกับการได้รับคำแนะนำจากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ


การใช้การเขียนบำบัดในการดูแลสุขภาพจิตสามารถช่วยให้คุณรู้จักตัวเองดีขึ้น สื่อสารความรู้สึกได้ดีขึ้น และพัฒนาความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน อย่ารอช้า สมัครโปรแกรมการเขียนบำบัดกับเราวันนี้ เพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณและคนรอบข้าง!

 

The Better You Counseling

คุณพร้อมหรือยังที่จะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง? The Better You Counseling พร้อมเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับสู่ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยบริการให้คำปรึกษาที่หลากหลายทั้ง Online และ Onsite เราพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพจิตของคุณ

🔓 Individual Counseling: เซสชั่นส่วนตัวเพื่อสำรวจตัวตนและค้นหาแนวทางในการเติบโต

💑 Couple Counseling: เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคู่รัก

👥 Group Counseling: แบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน

เรายังมีหลักสูตรด้านจิตวิทยาที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เพื่อเสริมทักษะการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ พร้อมด้วยบริการบำบัดรักษาเฉพาะทางสำหรับ:

🩹 ผู้ประสบภาวะสะเทือนขวัญทางใจ (Trauma)

✍️ การบำบัดผ่านการเขียน (Writing Therapy)

🧘‍♀️ Retreat Program ที่ผสมผสานการบำบัดและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

สำหรับองค์กร เราพร้อมให้บริการ:

🔍 วิเคราะห์สุขภาพจิตในที่ทำงาน

🎓 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในสถานที่ทำงาน

Comments


bottom of page