top of page

จิตวิทยาอธิบายว่า ทำไมมูฟออนถึงยากจัง

Updated: Jul 4

การเริ่มต้นใหม่ หรือ มูฟออน หลังจากความสัมพันธ์สิ้นสุดลงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลและซับซ้อนเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลาย ความท้าทายในการต่อสู้กับความรู้สึกที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดลง หรือความเสียใจจากการแยกทางถูกอธิบายอย่างละเอียดโดยทฤษฎีจิตวิทยา การทำความเข้าใจในทฤษฎีจิตวิทยาช่วยให้เราเข้าใจเหตุผลที่ทำให้เรามีความยากลำบากในการปล่อยทิ้งความรู้สึกเศร้านี้ บทความนี้จะอธิบายถึงความเสียใจและความยากในการทำใจตามทฤษฎีจิตวิทยา ด้วย 5 ทฤษฎี ดังต่อไปนี้
ทฤษฎีความผูกพัน (Attachment Theory) และบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์

รูปแบบความผูกพันนี้สร้างขึ้นตั้งแต่วัยเด็กระหว่างเราและผู้ปกครอง ซึ่งมี 4 รูปแบบหลัก คือ secure, anxious, avoidant และ disorganized รูปแบบเหล่านี้มีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นในอนาคต ผู้ที่มีรูปแบบความผูกพันแบบ anxious หรือ avoidant มักจะพบปัญหาในการ มูฟออนมากกว่าผู้ที่มีความผูกพันแบบ secure เนื่องจากพวกเขามีประสบการณ์จากวัยเด็กที่ทำให้พวกเขากลัวถูกทอดทิ้ง หรือ มีความซับซ้อนในการจัดการกับความใกล้ชิด การรู้ว่าเรามีรูปแบบความผูกพันแบบใดจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้น
The Grieving Process : เข้าใจความรู้สึกและกระบวนการจัดการความสูญเสียที่เกิดจากการเลิกรา

กระบวนการนี้ประกอบด้วย การปฏิเสธ, การรู้สึกโกรธ, การต่อรอง, ความเศร้า, และการยอมรับ ผู้ที่ผ่านการสูญเสียทั้งในรูปแบบของคนที่รัก, ความหวัง, หรืออนาคต มักจะรู้สึกปฏิเสธหรือเศร้าในช่วงแรก ซึ่งทำให้เขาไม่สามารถยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น และเข้าสู่กระบวนการหายจากความเศร้า การรู้ว่าตนเองอยู่ในกระบวนการไหนจะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตนเอง และนำไปสู่การยอมรับและการหายจากความเศร้าได้
ทฤษฎีความขัดแย้งทางความคิด Cognitive Dissonance

ความขัดแย้งนี้มาจากความเชื่อที่ตรงข้ามกับความจริง ยกตัวอย่างเช่น เราเชื่อว่าความรักจะสวยงามและว่าเราจะรักกันไปตลอดชีวิต และเขาจะรักเรามาก แต่วันนี้ทุกอย่างสิ้นสุดลง ความเชื่อที่ขัดแย้งทำให้เราไม่ยอมรับความจริงว่าความสัมพันธ์ของเราสิ้นสุดลงแล้ว และเราไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ การทราบและเข้าใจว่าความเชื่อใดบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับความจริงจะช่วยเราจัดการกับความเชื่อหรือความคิดนั้น ทำให้เราสามารถทำงานเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดและยอมรับความจริงใหม่ของตนเอง

ความชัดเจนของความเข้าใจตนเอง (self-concept) และผลกระทบจากความสัมพันธ์

การเลิกราอาจทำให้เรากลับมารู้สึกสงสัยในตัวตนของเราเอง เนื่องจากเราได้ใช้เวลากับคนรักมานานจนเหมือนเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรา แต่เมื่อเขาหายไป เราเลยเริ่มกลับมาสงสัยในตัวตนของเราอีกครั้ง ความรู้สึกนี้ส่งผลต่อการมูฟออนของเรา เพราะเราต้องสร้างตัวจนใหม่โดยไม่มีเขา ซึ่งสำหรับหลายคน นั้นคอสิ่งที่ยาก เรียนรู้ตัวเองใหม่ ที่จะมาทำความรู้จักตัวเองใหม่ การใช้เวลาในช่วงนี้ในการค้นหาตัวเองและพัฒนาตัวเองเป็นคนที่เราต้องการจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ รักษาตัวเองดีๆ และสนุกกับชีวิตใหม่ของเราได้
ปัจจัยทางสรีรวิทยา

มีงานวิจัยที่เสนอว่าความรักสามารถกระตุ้นสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกดีเมื่อเราได้รับรางวัล ซึ่งเป็นแนวคิดที่คล้ายกับการถูกกระตุ้นโดยสารเสพติด ดังนั้น เมื่อเราเลิกกับใครสักคน อาจรู้สึกยากและอยากจะติดต่อคนนั้น หรืออาจรู้สึกอยากจะกลับไปยังสภาพเดิม ซึ่งเหมือนกับความรู้สึกของคนที่ติดยาและต้องการยา

การเข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราเป็นสิ่งที่ธรรมชาติ รู้ว่าเรากำลังผ่านกระบวนการทางจิตใจอยู่ จะช่วยให้เราจัดการกับมันได้ดีขึ้น และยอมรับความจริงในปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้น ค่อยๆก้าวผ่านความรู้สึกที่ยากลำบาก เยียวยาใจตัวเอง และกลับมาสู่ชีวิตที่สดใสอีกครั้ง

แต่หากคุณรู้สึกว่า ความรู้สึกที่เกิดขึ้นยากจะจัดการ เราสามารถปรึกษานักจิตวิทยา หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการและดูแลสุขภาพจิตของเราได้ค่ะ


 

The Better You Counseling                      

คุณพร้อมหรือยังที่จะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง? The Better You Counseling พร้อมเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับสู่ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยบริการให้คำปรึกษาที่หลากหลายทั้ง Online และ Onsite เราพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพจิตของคุณ

🔓 Individual Counseling: เซสชั่นส่วนตัวเพื่อสำรวจตัวตนและค้นหาแนวทางในการเติบโต

💑 Couple Counseling: เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคู่รัก

👥 Group Counseling: แบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน

เรายังมีหลักสูตรด้านจิตวิทยาที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เพื่อเสริมทักษะการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ พร้อมด้วยบริการบำบัดรักษาเฉพาะทางสำหรับ:

🩹 ผู้ประสบภาวะสะเทือนขวัญทางใจ (Trauma)

✍️ การบำบัดผ่านการเขียน (Writing Therapy)

🧘‍♀️ Retreat Program ที่ผสมผสานการบำบัดและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

สำหรับองค์กร เราพร้อมให้บริการ:

🔍 วิเคราะห์สุขภาพจิตในที่ทำงาน

🎓 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในสถานที่ทำงาน


 


226 views0 comments

Comments


bottom of page