top of page

เปิดประตูสู่ความสุขด้วยจิตวิทยา: ปลดล็อกพลังแห่งค่านิยมหลักในตัวคุณ

Updated: Jul 15

#ความสุข #จิตวิทยา #นักจิตวิทยา


การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงปัญหาหรือความเครียด แต่เป็นการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักที่เรายึดถือ ค่านิยมเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนเข็มทิศ นำทางการตัดสินใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง เพิ่มความหมายและความสุขให้กับชีวิตเรา บทความจาก The Better You นี้จะช่วยให้คุณค้นพบค่านิยมที่คุณยึดถือในชีวิต และปรับให้ชีวิตของคุณสอดคล้องกับค่านิยมเหล่านั้น เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จตามแบบฉบับของคุณเองเปิดประตูสู่ความสุขด้วยจิตวิทยา ปลดล็อกพลังแห่งค่านิยมหลักในตัวคุณ
เปิดประตูสู่ความสุขด้วยจิตวิทยา ปลดล็อกพลังแห่งค่านิยมหลักในตัวคุณ


เข้าใจตัวเองและรู้จักคุณค่าและความสำคัญที่คุณให้ความสำคัญ


การทำความเข้าใจตัวเองเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างชีวิตที่มีความสุข โดยการสำรวจว่าค่านิยมของคุณคืออะไร คุณสามารถหาคำตอบได้จากการสำรวจประสบการณ์ที่น่าจดจำ คนที่คุณชื่นชม และการสังเกตว่าสิ่งใดที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุข นอกจากนี้ การฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้คุณมองเห็นค่านิยมที่สำคัญในชีวิตของคุณ


ความสำคัญของค่านิยม


ค่านิยมเป็นหลักการที่สะท้อนถึงสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตเรา มีอิทธิพลต่อการแสดงออก การตัดสินใจ และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น งานวิจัยทางจิตวิทยาได้ชี้แจงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในชีวิต การลดความเครียด และการส่งเสริมสุขภาพจิต


การค้นพบค่านิยมในชีวิตของเรา


เราสามารถใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมของเราโดยการค้นหาสิ่งที่เรายึดถือ สำรวจประสบการณ์ที่น่าจดจำ คนที่เราชื่นชม และสังเกตว่าเราใช้เวลากับสิ่งใดและชื่นชอบอะไร วิธีนี้จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและรู้จักค่านิยมของเรา


การดำเนินการที่สอดคล้องกับค่านิยม


ตั้งเป้าหมาย

เมื่อเรารู้ว่าสิ่งใดเป็นค่านิยมของเรา เราสามารถกำหนดเป้าหมายที่สะท้อนค่านิยมนั้น ตัวอย่างเช่น หากเรายึดถือคุณค่าของสุขภาพที่ดี เป้าหมายของเราอาจเป็นการทำกิจกรรมที่เสริมสุขภาพกายและจิต


ทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่สอดคล้องกับค่านิยมในชีวิตประจำวัน

กำหนดกิจกรรมประจำวันที่สอดคล้องกับค่านิยมของเรา เช่น หากเราให้ความสำคัญกับสุขภาพจิต การเขียนบันทึกประจำวันเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้ชีวิตประจำวันของเราสอดคล้องกับค่านิยมนั้น


ประเมินพฤติกรรมปัจจุบัน

การย้อนกลับไปตรวจสอบกิจวัตรประจำวันของเราช่วยให้เรารู้ว่าสิ่งใดที่สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับค่านิยมของเรา ช่วยให้เราปรับปรุงและพัฒนาวิถีชีวิต


เราควรใช้พลังงานและเวลากับสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญสำหรับเรา


การวางแผนกิจกรรมควรสะท้อนค่านิยมที่เรายึดถือ บางครั้งอาจต้องพัฒนานิสัยใหม่หรือเลิกกิจกรรมที่ไม่ตรงกับค่านิยมเหล่านั้น


การสร้างสิ่งเตือนความจำหรือการมีเพื่อนที่ให้การสนับสนุน


วิธีที่ช่วยให้เราอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง เช่น การเขียนบันทึกสิ่งที่สำคัญลงในที่ที่เห็นได้ชัดเจนหรือแบ่งปันกับผู้ที่เราไว้ใจ เพื่อให้พวกเขาช่วยเหลือและสนับสนุนเราในการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมของเรา
การสำรวจและสะท้อนถึงสิ่งที่เราทำได้เป็นเรื่องสำคัญ


ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ก็ตาม เราควรพิจารณาสิ่งที่ต้องการปรับปรุงหรือสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีขึ้น นี่คือวิธีที่เราสามารถเข้าใกล้เป้าหมายที่สอดคล้องกับค่านิยมของเราได้มากยิ่งขึ้น


การก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทาย


เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมของเรา ความกดดันจากสังคมหรือความขัดแย้งระหว่างความต้องการส่วนบุคคลกับความคาดหวังจากผู้อื่นอาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยการยึดมั่นในค่านิยมและมีการสนับสนุน เราสามารถเห็นอุปสรรคเหล่านี้เป็นโอกาสในการเติบโตและสร้างชีวิตที่ต้องการได้


ชีวิตของเราเป็นเส้นทางที่เราเลือกและใช้งานได้ตามที่เราต้องการ


ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร เป็นชีวิตที่มีความหมาย มีความสุข และเป็นที่พึงพอใจ ซึ่งจำเป็นต้องผ่านกระบวนการที่หลากหลาย เช่น การสำรวจ การสะท้อน การปรับเปลี่ยน และการปรับตัว การรู้จักค่านิยมและความสำคัญในชีวิตของเรา การมีเป้าหมายที่มีความหมายและการดำเนินการตามนั้น จะช่วยให้เรามีพลังใจและกายในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค จำไว้ว่าความสำเร็จและความสุขไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร เราสามารถเติบโตและเป็นตัวของตัวเองได้ จงเป็นตัวของตัวเองและทำในสิ่งที่มีความหมายสำหรับคุณ 

The Better You Counseling

คุณพร้อมหรือยังที่จะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง? The Better You Counseling พร้อมเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับสู่ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยบริการให้คำปรึกษาที่หลากหลายทั้ง Online และ Onsite เราพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพจิตของคุณ

🔓 Individual Counseling: เซสชั่นส่วนตัวเพื่อสำรวจตัวตนและค้นหาแนวทางในการเติบโต

💑 Couple Counseling: เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคู่รัก

👥 Group Counseling: แบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน

เรายังมีหลักสูตรด้านจิตวิทยาที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เพื่อเสริมทักษะการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ พร้อมด้วยบริการบำบัดรักษาเฉพาะทางสำหรับ:

🩹 ผู้ประสบภาวะสะเทือนขวัญทางใจ (Trauma)

✍️ การบำบัดผ่านการเขียน (Writing Therapy)

🧘‍♀️ Retreat Program ที่ผสมผสานการบำบัดและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

สำหรับองค์กร เราพร้อมให้บริการ:

🔍 วิเคราะห์สุขภาพจิตในที่ทำงาน

🎓 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในสถานที่ทำงาน


 


Comentarios


bottom of page