top of page

สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และ ค้นพบความรักครั้งใหม่ : คำแนะนำสำหรับคุณผู้หญิงวัยทำงาน

Updated: Jul 17, 2023


ความคิดเห็นของตัวเราเอง ต่อ ตัวเราเองต่อตัวของเราเอง มีความสำคัญมาก


ถ้าเราชอบตัวเราในแบบที่เราเป็น (แม้ว่าเราจะรู้ว่าเราไม่สมบูรณ์แบบ) เราก็จะเลือกสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตของเราเอง แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราไม่ชอบตัวเอง เราก็จะมีความคิดว่า เราไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆ ปิดกั้นตัวเองกับโอกาสดีๆ ใหม่ๆ เพียงเพราะเราคิดว่าเราไม่คู่ควร เราไม่ดีพอ ที่แย่ไปกว่านั้น เราอาจยอมรับสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เพียงเพราะเราคิดว่า มันเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจอ


Self-esteem คือ มุมมองที่เรามองตัวเราเอง ซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อสุขภาพจิต และ ความสุขในชีวิตของเรา


คนที่มี high self-esteem จะมีความมั่นใจในตัวเอง รู้สึกดีกับตัวเอง กล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน มีความชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเอง ว่าเราชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และ กล้าที่จะสื่อสารกับคนอื่นให้เข้าใจด้วยเช่นกัน กล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการ หรือ ไม่ชอบ และ มักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวด้วย


Self-esteem กับความสัมพันธ์


Self-esteem มีผลอย่างมากต่อรูปแบบความสัมพันธ์ของเรากับคนรัก รวมถึง มีผลต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตคู่อีกด้วย เพราะ คนที่มี high self-esteem จะเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความคิดว่าพวกเขาคู่ควรกับสิ่งดีๆ ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยถ้าพวกเขาจะดึงดูด คนดีๆ เข้ามาในชีวิต และ สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ได้ พวกเขามีความคิดที่เป็นบวกกับตัวเอง และ ชีวิต


ในทางกลับคน คนที่มี low self-esteem ที่รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า ไม่ชอบตัวเอง ไม่มั่นใจในความสามารถตัวเอง พวกเขาก็มักจะดึงดูดคนรักที่ไม่ดี เพราะพวกเขาไม่คิดว่า คนดีๆ จะยอมรับในตัวของพวกเขาได้ เมื่อมีความสัมพันธ์ ก็มักจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่พึ่งพาอีกฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไป โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ ทำให้พวกเขา ต้องการให้คนรักแสดงความรักอยู่เสมอ มักจะรู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ มีความรู้สึกวิตกกังวล หึงหวง เรียกร้องมากจนเกินไป จนอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเหนื่อย และ ตีตัวออกห่าง นำไปสู่ความขัดแย้ง และ ปัญหาความสัมพันธ์อีกมากมายวิธีในการพัฒนา self-esteem


เราสามารถที่จะพัฒนา self-esteem ของเราได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้


  1. ดูแลตัวเอง (self-care) : ความรักที่ดี เริ่มต้นที่ การรัก และ ดูแลตัวเอง ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย นอนหลับให้เพียงพอ ไม่เพียงเท่านั้น การดูแลตัวเองยังหมายถึง การเข้าใจตัวเองว่า อะไรทำให้เรามีความสุข และ ให้ตัวเองได้ทำสิ่งนั้นมากขึ้น นำพาตัวเองออกมาจากสภาพแวดล้อม หรือ สิ่งที่มีผลลบต่อสุขภาพจิตของเรา เป็นต้น

  2. ฝึกจัดการ negative self-talk : ฝึกสังเกต สิ่งที่เราคิด และ พูดกับตัวเราเอง เมื่อไรก็ตามที่เรารู้เท่าทันว่าเรากำลังพูดกับตัวเองในด้านลบ ให้เราแทนที่ด้วย คำพูดที่เป็นบวก ตัวอย่างเช่น เขาไม่รักเราหรอก เพราะเราไม่ได้ มีเหมือนคนอื่น → เราคู่ควรกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไข มีคนรักเราแบบที่เราเป็นเราโดยเราไม่ต้องมี ไม่ต้องเป็นเหมือนคนอื่น, หรือ เขาไม่อยากคุยกับเราหรอก เพราะเราไม่มีความสามารถเพียงพอ → เราสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เก่งขึ้น และ ดีขึ้นได้เรื่อยๆ และ สิ่งที่เราเป็นในปัจจุบัน มันก็โอเคแล้ว จากประสบการณ์ที่เราผ่านมาในอดีต

  3. ชัดเจนในความรู้สึกของตัวเอง กล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่ต้องการ : คนที่มี high self-esteem ชอบตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็น ให้เกียรติตัวเอง และ กล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการ ไม่ยอมให้คนอื่นทำอะไรที่แสดงว่าเป็นการไม่ให้เกียรติตัวเรา

  4. รายล้อมตัวเองด้วยคนที่รัก และ สนับสนุนเรา : ใช้เวลากับคนที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง กับชีวิต และ คอยสนับสนุนให้เราเป็นคนที่ดีขึ้น

  5. ฝึกขอบคุณสิ่งต่างๆ เป็นประจำ : การรู้สึกชื่นชมยินดีๆ สิ่งที่มีอยู่ในชีวิต จะช่วยให้เรารู้สึกดีกับชีวิต กระตุ้นให้เรามองหาด้านบวกในเรื่องราวต่างๆ มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การฝึกขอบคุณสิ่งต่างๆ เป็นประจำ จึงเป็นเรื่องที่ดีมากๆ
แน่นอน คนรักของเราส่งผลกระทบต่อ self-esteem ของเราได้อย่างมาก ถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดี คนรักของเรา ก็จะเป็นคน ที่ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับเรา ทำให้เรารู้สึกดี รู้สึกเป็นที่รัก รู้สึกมีคุณค่า เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจอยากให้เราเป็นตัวเราที่ดีขึ้น เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเรา เราสามารถเป็นตัวเองได้ อ่อนแอได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสิน รู้สึกมั่นคง ที่จะสร้างชีวิตระยะยาวไปด้วยกันได้


แต่ คนรักที่ไม่ดี ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดี อาจทำให้เรารู้สึกทุกข์ และ เจ็บปวด เขามักจะตำหนิเรา ดูถูกเรา ทำให้เรารู้สึกไร้ค่า รู้สึกไม่มั่นคง ส่งผลทางด้านลบต่อ self-esteem ของเรามากขึ้น


ดังนั้น พื้นฐาน self-esteem ที่ดี ควรถูกสร้างมาจากตัวเราเอง เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีคนมาทำให้เราต้องสงสัยใน คุณค่าของตัวเราเอง จะไม่ทำให้เรารู้สึกแย่กับสิ่งนั้นนานๆ เพราะเราจะกลับมาเข้าใจได้เองว่า ตัวเราเป็นใคร เรามีคุณค่ามากมายแค่ไหน และ เราสามารถสร้างชีวิตที่เราใฝ่ฝันได้ด้วยตัวเราเองหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังสงสัยในคุณค่าของตัวเอง อยู่ในควมสัมพันธ์ที่ทำให้เราสงสัยในตัวเอง และ อนาคตของตัวเอง แพรหวังว่าบทความนี้จะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อย หากคุณติดอยู่กับความรู้สึกนี้เป็นเวลายาวนาน และ ไม่แน่ใจว่าจะหลุดออกมาจากความรู้สึกนี้ กลับมารักตัวเอง และ เห็นคุณค่าของตัวเองอีกได้อย่างไร ทีมนักจิตวิทยาของ ​The Better You Counseling ยินดีช่วยเหลือคุณค่ะ


 

The Better You by Pair


เราเป็น Platform ที่แบ่งปันบทความด้านจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพจิตของคุณ


นอกจากนี้ เรายังมีบริการอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้บริการได้ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่


การให้บริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยามืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 1000 ชั่วโมง 

การบำบัดในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจสำหรับปัญหาของคุณโดยเฉพาะ 


416 views0 comments

Comments


bottom of page