top of page

ประโยชน์ 10 ข้อที่คุณจะได้รับเมื่อมีทักษะให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา

แพรได้มีโอกาสรู้จักทักษะให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาหรือ counseling skills ในช่วงที่แพรรู้สึกทุกข์ที่สุดในชีวิต แพรไม่สามารถจัดการกับสภาพจิตใจของตนเองได้ ซึ่งปัญหานี้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในด้านอื่น ๆ เช่น ความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวและการทำงาน อย่างไรก็ตาม แพรรู้ตัวว่าต้องจัดการกับปัญหานี้เพื่อให้สามารถดูแลลูกที่เขาเป็นคนเดียวให้ได้รับความรักและความปลอดภัยทักษะให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา
ทักษะให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา


ทักษะให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาเป็นทักษะที่ช่วยให้เราเข้าใจปัญหาทางจิตใจ เช่น อารมณ์ พฤติกรรมการแสดงออก หรือปัญหาอื่นๆ ที่บุคคลประสบเจอเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิต ทักษะนี้ประกอบไปด้วย การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ที่ลึกไปกว่าการถามตอบ แต่เป็นการเข้าใจไปจนถึงความรู้สึกของบุคคลที่เราสนทนาด้วย ซึ่งทักษะเหล่านี้จะนำมาสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เพื่อที่จะช่วยสะท้อนถึงความคิด ความรู้สึก ไปจนถึงการตั้งคำถามที่จะช่วยให้บุคคลเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ และหาทางออกที่เหมาะสมกับตัวบุคคลได้


นอกจากประโยชน์ที่กล่าวไปข้างต้นในมุมมองของการช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต ทักษะให้คำปรึกษายังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่


1. ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น (self-awareness)

ประโยชน์สำหรับบุคคลที่มีทักษะให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาหลักคือทำให้เราเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นหลังจากที่เราทำความเข้าใจความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของเรา เราก็จะเข้าใจถึงสาเหตุที่เราคิด รู้สึก หรือทำในแบบที่เราทำ การรู้ตัวช่วยให้เราพัฒนาและปรับปรุงตัวเองในทางที่ดีขึ้น จัดการอารมณ์ของตัวเราเองได้ดีขึ้น และตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ดีขึ้น2. ทำให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (effective communication)

การมีทักษะการฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจส่งผลให้เรามีการสื่อสารที่ดีขึ้น ทำให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบตัวมากขึ้น มีความหมายมากขึ้น และสามารถจัดการกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารได้ดีมากขึ้น


3. จัดการกับความเครียดได้ดีขึ้น (stress management)

การรู้เท่าทันความคิดและความรู้สึกรวมถึงวิธีในการจัดการความเครียดและทางเลือกในการตอบสนองที่ดีขึ้น ช่วยให้สุขภาพจิตของเราพัฒนาขึ้นโดยรวม เมื่อเราเผชิญกับเรื่องราวต่างๆ ที่ทำให้เราเกิดความเครียด เราสามารถจัดการกับมันได้ดีขึ้น


4. เข้าอกเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น (empathy and compassion)

การเข้าใจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา การพัฒนาทักษะในการเข้าใจช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นรวมทั้งตนเอง


5. จัดการกับความขัดแย้งได้ดีขึ้น (conflict resolution)

การฟังอย่างเข้าใจและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความเข้าใจผิดที่มาจากการสื่อสาร การยอมรับและเข้าใจผู้อื่นจะช่วยให้เราจัดการกับความขัดแย้ง


6. การเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล (personal development)

การฝึกทักษะให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาส่วนใหญ่จะช่วยในการเติบโตและพัฒนาตนเอง ผู้ที่มีส่วนร่วมในการปรับตัวและพัฒนาตนเองจะมีความยืดหยุ่น พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น พวกเขาอาจค้นพบความสุขหรือความสนใจที่ซ่อนอยู่ภายในตัวตนที่ไม่เคยรู้มาก่อนหน้านี้
7. พัฒนาสุขภาพจิตให้ดีขึ้น (enhanced mental health)

ทักษะให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้และจัดการกับอารมณ์และความคิดของคุณได้ดีขึ้น และช่วยให้คุณสามารถป้องกันหรือจัดการกับปัญหาต่างๆ เช่น อาการซึมเศร้าและความวิตกกังวลได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ทักษะเหล่านี้ยังช่วยให้คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้เมื่อจำเป็น ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ


8. ช่วยเหลือผู้อื่น การให้คำปรึกษาหมายถึงการสนับสนุนทางอารมณ์แก่ผู้อื่นเมื่อพวกเขาต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานที่เผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่กระทบต่อสภาพจิตใจ ซึ่งมีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมาก การสนับสนุนผู้อื่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางจิตใจและอารมณ์ ช่วยสร้างสังคมที่มีสุขภาพดีและมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น


9. แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การแก้ปัญหาเป็นส่วนประกอบสำคัญของทักษะให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา โดยการเรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ทุกบุคคลสามารถรับมือกับความท้าทายของชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทักษะนี้มีประโยชน์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้10. ความก้าวหน้าทางอาชีพ

ในการทำงาน การให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา ช่วยให้การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และความสามารถในการเป็นผู้นำดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ผู้บริหารและผู้นำที่มีทักษะเหล่านี้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวกและมีประสิทธิผลมากขึ้นได้


จะเห็นได้ว่าทักษะการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา มีประโยชน์มากมาย ไม่ใช่เพียงแค่กับตัวบุคคลที่มีทักษะนี้ แต่ยังมีประโยชน์ต่อบุคคลใกล้ชิดด้วย


สนใจเรียนคอร์สให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน พร้อมประกาศนียบัตรกับ The Better You (Link to course) 

The Better You by Pair


เราเป็น Platform ที่แบ่งปันบทความด้านจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพจิตของคุณ


นอกจากนี้ เรายังมีบริการอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้บริการได้ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่Comments


bottom of page